facebook_pixelStyrelser - AB Klädkällaren i Göteborg
Hitta.se
KoncernstrukturStyrelse
Klädkällaren i Göteborg, AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 2 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.