Hitta.se
KoncernstrukturStyrelse
Akademiska Hus AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 6 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2021-12.