Styrelser - Frida Emilia Josefin Bexelius
-+
Frida Emilia Josefin Bexelius sitter i 4 bolagstyrelser. Det bolag som omsätter mest är Rocker AB (publ) (101 752 TKR). Detaljerad info