Styrelser - Akademiska Hus AB
KoncernstrukturStyrelse
-+
Akademiska Hus AB är ett stort aktiebolag med 480 anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på 1 823 465 TKR. Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen. Detaljerad info