Styrelser - John Peter Elf
-+
John Peter Elf sitter i 6 bolagstyrelser. Det bolag som omsätter mest är Din Elon Butik AB (156 305 TKR). Detaljerad info