Sundbybergs Stadsnät Lötsjövägen 1B, Sundbyberg - hitta.se

Sundbybergs Stadsnät

Kundservice

Växel

Adress

Box 7510
174 07 Sundbyberg

Sundbybergs Stadsnät är det lokala fiberoptiska bredbandsnätet i Sundbyberg för alla typer av digital kommunikation som internet, tv och telefoni. Vi samverkar med kommunen och ansluter skolor, offentliga byggnader samt alla typer av fastigheter och anläggningar i Sundbyberg.

Sundbybergs Stadsnät är ett samlingsnamn för kommunkoncernens båda bolag, Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB.


Vad tycker du om Sundbybergs Stadsnät?

Nyckeltal och resultat

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun äga och förvalta stadsnät för bredbandstjänster samt därmed förenlig verksamhet. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla och intergera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommuniaktion inom Sundbybergs kommun, säkerställa att kommunens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser, möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom kommmunen, tillhandahålla tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet. I verksamheten framgår även att anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar'/fastigheter för elektronisk kommunikation. Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheterna ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostandsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse eller överlåtelse av fast och lös egendom. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna enligt aktiebolagslagen. Mer information

Verksamheten ingår i:

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
 • Organisationsnummer:

  5566020631
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Sundbybergs stadshus AB
 • VD:

  Helene Ingeborg Jakobsson
 • Bolaget registrerat:

  2000-12-14
 • F-skatt:

  Ja
 • Momsregistrering:

  Ja

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

43210 - Elinstallationer
Företagsinformation & nyckeltal
Branscher

Andra format av 08-706 91 35

+4687069135   004687069135   087069135   +46 87069135   tlf 87069135   +468 706 91 35   +468-706 91 35   tel:+468-706 91 35   08-706 91 35   08-7069135  

Andra format av 08-706 92 50

+4687069250   004687069250   087069250   +46 87069250   tlf 87069250   +468 706 92 50   +468-706 92 50   tel:+468-706 92 50   08-706 92 50   08-7069250