Företagsinformation för
Astrazeneca AB

Org.nr. 556011-7482

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, samt att utföra annan med någon av nämnda rörelsegrenar sammanhängande verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 21200 - Tillverkning av läkemedel
 • 72190 - Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556011-7482
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  AstraZeneca Plc
 • VD:

  Jan-Olof Anders Jacke
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  5 689
 • Omsättning (TKR):

  65 558 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  33 204 000
 • Årets resultat (TKR):

  19 536 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  292 523 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  3 581 000

4 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Astrazeneca AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Astrazeneca AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Alfredsson, Per David
Axelsson, Niklas Johan Magnus
Bergfelt, Gunilla Elisabeth
Bergkvist, Erik Jesper
Berglund, Mats Peter
Bertlin, Yvonne Louise
Björk, Margareta Elisabeth
Dahl, Catharina Elisabeth
Eriksson, Karin Christina
Fernandez Fernandez, Alberto
Hallengren Aronsson, B Cecilia M
Jacke, Jan-Olof Anders
Kemp, Adrian Charles Noel
Ozolins Nordvall, Anna Margareta
Pott, Jeffrey Alan
Schindler, Marcus
Soriot, Pascal
Sundqvist, Jenny Birgitta
Woxström, Hans Stefan

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 4 män
1 okänd

Bokslut Astrazeneca AB

70 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 65 558 000 67 128 000 54 033 000
Rörelseresultat, EBIT 21 623 000 21 860 000 13 980 000
Resultat efter finansnetto 33 204 000 33 562 000 30 571 000
Årets resultat 19 536 000 15 822 000 24 095 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 259 700 000 230 743 000 215 249 000
Omsättningstillgångar 32 823 000 21 795 000 19 222 000
Tillgångar 292 523 000 252 538 000 234 471 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 196 057 000 197 824 000 193 902 000
Obeskattade reserver 46 565 000 41 107 000 31 829 000
Avsättningar (TKR) 2 722 000 2 433 000 928 000
Långfristiga skulder 35 876 000 865 000 781 000
Kortfristiga skulder 11 303 000 10 309 000 7 031 000
Skulder och eget kapital 292 523 000 252 538 000 234 471 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 17 000 15 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 8 000 6 000
Löner till övriga anställda 3 581 000 3 476 000 3 386 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 549 000 1 539 000 1 616 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 689 5 522 5 359
Omsättning per anställd (TKR) 11 524 12 156 10 083
Personalkostnader per anställd (TKR) 902 913 937
Vinstmarginal 32,98% 32,56% 25,87%
Soliditet 78,48% 90,05% 92,47%
Kassalikviditet 252,79% 172,13% 221,59%

Årsredovisningar Astrazeneca AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Astrazeneca AB