Företagsinformation för
Astrazeneca AB

Org.nr. 556011-7482

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, samt att utföra annan med någon av nämnda rörelsegrenar sammanhängande verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 21200 - Tillverkning av läkemedel
 • 72190 - Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556011-7482
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  AstraZeneca Plc
 • VD:

  Jan-Olof Anders Jacke
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  5 522
 • Omsättning (TKR):

  67 128 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  33 562 000
 • Årets resultat (TKR):

  15 822 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  252 538 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  17 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  3 476 000

4 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Astrazeneca AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Astrazeneca AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Alfredsson, Per David
Axelsson, Niklas Johan Magnus
Bergfelt, Gunilla Elisabeth
Bergkvist, Erik Jesper
Berglund, Mats Peter
Bertlin, Yvonne Louise
Björk, Margareta Elisabeth
Dahl, Catharina Elisabeth
Eriksson, Karin Christina
Fernandez Fernandez, Alberto
Hallengren Aronsson, B Cecilia M
Jacke, Jan-Olof Anders
Kemp, Adrian Charles Noel
Olovsson, Lars Martin
Ozolins Nordvall, Anna Margareta
Pott, Jeffrey Alan
Schindler, Marcus
Soriot, Pascal
Sundqvist, Jenny Birgitta
Woxström, Hans Stefan

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 4 män
1 okänd

Bokslut Astrazeneca AB

70 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 67 128 000 54 033 000 51 245 000
Rörelseresultat, EBIT 21 860 000 13 980 000 15 977 000
Resultat efter finansnetto 33 562 000 30 571 000 13 212 000
Årets resultat 15 822 000 24 095 000 10 773 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 230 743 000 215 249 000 224 358 000
Omsättningstillgångar 21 795 000 19 222 000 17 397 000
Tillgångar 252 538 000 234 471 000 241 755 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 824 000 193 902 000 195 492 000
Obeskattade reserver 41 107 000 31 829 000 36 956 000
Avsättningar (TKR) 2 433 000 928 000 1 126 000
Långfristiga skulder 865 000 781 000 1 479 000
Kortfristiga skulder 10 309 000 7 031 000 6 702 000
Skulder och eget kapital 252 538 000 234 471 000 241 755 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 17 000 15 000 35 000
Varav tantiem till styrelse & VD 8 000 6 000 14 000
Löner till övriga anställda 3 476 000 3 386 000 3 911 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 539 000 1 616 000 2 106 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 5 522 5 359 5 745
Omsättning per anställd (TKR) 12 156 10 083 8 920
Personalkostnader per anställd (TKR) 913 937 1 056
Vinstmarginal 32,56% 25,87% 31,18%
Soliditet 90,05% 92,47% 91,87%
Kassalikviditet 172,13% 221,59% 201,49%

Årsredovisningar Astrazeneca AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Astrazeneca AB