facebook_pixelAttendo Lss AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Attendo Lss AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall bedriva omsorg i olika former av boende, stöd till fritid, sysselsättning och arbetsträning samt arbete, utbildning och personlig assistans samt ledsagning och avlösarservice till barn och vuxna med funktionsnedsättning och därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)914 587797 287752 609
Rörelseresultat, EBIT (tkr)107 09886 95792 636
Resultat efter finansnetto (tkr)59 20178 38089 910
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)543 394591 426579 008
Antal anställda1 3271 2001 165

Årsredovisningar Attendo Lss AB

Bolagets ägare

Attendo Lss AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Attendo Lss AB
556664-4257
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)914 587797 287752 609
Rörelseresultat, EBIT (tkr)107 09886 95792 636
Resultat efter finansnetto (tkr)59 20178 38089 910
Årets resultat (tkr)

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)416 575465 844464 114
Omsättningstillgångar (tkr)126 819125 582114 894
Tillgångar (tkr)543 394591 426579 008
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)254 350254 350254 350
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)8 0111 288
Långfristiga skulder (tkr)1321 0711 071
Kortfristiga skulder (tkr)280 901336 005322 299
Skulder och eget kapital (tkr)543 394591 426579 008

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 6672 224
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)316250
Löner till övriga anställda (tkr)456 073401 775386 175
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)173 264158 388150 930
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda1 3271 2001 165
Omsättning per anställd (tkr)689664646
Personalkostnader per anställd (tkr)474468463
Vinstmarginal11.7%10.9%12.3%
Soliditet46.8%43.0%43.9%
Kassalikviditet45.1%37.4%35.6%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

 • PricewaterhouseCoopers AB
  Revisor
 • Eva Catrin Medbrant
  Huvudansvarig revisor
  55 år, Bromma

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas var för sig av.ledamöterna.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

51 år

Koncernstruktur Attendo Lss AB

Attendo Lss AB ingår i en koncern med 150 bolag. Moderbolag är Attendo Sverige AB och koncernmoderbolag är Attendo AB (publ). Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall bedriva omsorg i olika former av boende, stöd till fritid, sysselsättning och arbetsträning samt arbete, utbildning och personlig assistans samt ledsagning och avlösarservice till barn och vuxna med funktionsnedsättning och därmed förenlig verksamhet.

 • 87201 - Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
 • 87301 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
 • 88102 - Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
 • 87901 - Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
 • 87302 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder