facebook_pixelBiltween AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Biltween AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av fordon till företag, administrativ och finansiell konsultverksamhet, finansiering, uthyrning och handel med motorfordon och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska inte bedriva sådan rörelse som avses i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-20-14-11
Resultat efter finansnetto (tkr)-296-101-95
Årets resultat (tkr)-2964255
Summa tillgångar (tkr)25 19425 58025 189
Antal anställda

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

556723-9925
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-20-14-11
Resultat efter finansnetto (tkr)-296-101-95
Årets resultat (tkr)-2964255

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)25 00025 00025 000
Omsättningstillgångar (tkr)194580189
Tillgångar (tkr)25 19425 58025 189
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)10 70411 00010 997
Obeskattade reserver (tkr)8 500
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)14 0005 50014 000
Kortfristiga skulder (tkr)489580193
Skulder och eget kapital (tkr)25 19425 58025 189

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet42.5%66.9%43.7%
Kassalikviditet39.7%100.0%97.9%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

51 år

Koncernstruktur Biltween AB

Biltween AB ingår i en koncern med 130 bolag. Moderbolag är First Rent A Car AB och koncernmoderbolag är Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2020-12.

Karta

Ingen information