facebook_pixelCase Kapitalförvaltning AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Case Kapitalförvaltning AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska förvalta alternativa investeringsfonder (specialfonder) enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, utföra diskretionär förvaltning av investeringsfonder enligt 3 kap 2 § första stycket samma lag, förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar enligt 3 kap 2 § andra stycket punkt 1 samma lag, ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 andra stycket punkt 2 samma lag, ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument enligt 3 kap 2 § andra stycket punkt 3 samma lag, och lämna investeringsrådgivning enligt 3 kap 2 § andra stycket punkt 4 samma lag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)95 20567 55078 439
Rörelseresultat, EBIT (tkr)24 1527 67321 543
Resultat efter finansnetto (tkr)24 1527 67321 543
Årets resultat (tkr)18 7915 36616 643
Summa tillgångar (tkr)48 67330 19043 908
Antal anställda111212

Årsredovisningar Case Kapitalförvaltning AB

Bolagets ägare

Case Kapitalförvaltning AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)95 20567 55078 439
Rörelseresultat, EBIT (tkr)24 1527 67321 543
Resultat efter finansnetto (tkr)24 1527 67321 543
Årets resultat (tkr)18 7915 36616 643

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)131222336
Omsättningstillgångar (tkr)48 54229 96943 571
Tillgångar (tkr)48 67330 19043 908
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)29 15515 73027 007
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)19 51714 45916 901
Skulder och eget kapital (tkr)48 67330 19043 908

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)3 8453 5663 599
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)3 7634 6514 806
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)4 1094 1844 275
Utdelning till aktieägare (tkr)18 5005 36616 643

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda111212
Omsättning per anställd (tkr)8 6555 6296 537
Personalkostnader per anställd (tkr)1 0651 0331 057
Vinstmarginal25.4%11.4%27.5%
Soliditet59.9%52.1%61.5%
Kassalikviditet248.7%207.3%257.8%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Firman tecknas av en av.ledamöterna.i förening med.Andrassy, Alf Johan.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

48 år

Koncernstruktur Case Kapitalförvaltning AB

Case Kapitalförvaltning AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Proficio Investment AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta och andra adresser

Linnégatan 18, 114 47 Stockholm

Karta och andra adresser

Linnégatan 18, 114 47 Stockholm

Case Kapitalförvaltning AB har verksamhet på Linnégatan 18, Stockholm. 

Case Kapitalförvaltning AB har 4 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Stockholmskontoret är Case Kapitalförvaltning AB i Stockholm.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget ska förvalta alternativa investeringsfonder (specialfonder) enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, utföra diskretionär förvaltning av investeringsfonder enligt 3 kap 2 § första stycket samma lag, förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar enligt 3 kap 2 § andra stycket punkt 1 samma lag, ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 andra stycket punkt 2 samma lag, ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument enligt 3 kap 2 § andra stycket punkt 3 samma lag, och lämna investeringsrådgivning enligt 3 kap 2 § andra stycket punkt 4 samma lag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

  • 66190 - Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet