Företagsinformation för
Ericsson AB

Org.nr. 556056-6258

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning samt service, underhåll och andra tjänster baserat på telekommunikation och radioteknik samt andra tekniker för överföring, transmission och annan kommunikation av tal, data, bild, text, annan information och betalningsmedel samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 62010 - Dataprogrammering
 • 58290 - Utgivning av annan programvara
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 72190 - Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
 • 62020 - Datakonsultverksamhet
 • Organisationsnummer:

  556056-6258
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Telefonaktiebolaget LM Ericsson
 • VD:

  Per Gunnar Löfgren
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  17 178
 • Omsättning (TKR):

  109 654 598
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -4 526 678
 • Årets resultat (TKR):

  -1 396 842
 • Summa tillgångar (TKR):

  99 438 659
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  8 846
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  11 042 724

7 företagssidor på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Ericsson AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Ericsson AB

200 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 109 654 598 120 960 891 119 538 137
Rörelseresultat, EBIT -4 531 443 7 736 676 5 824 584
Resultat efter finansnetto -4 526 678 8 285 367 6 342 441
Årets resultat -1 396 842 11 126 517 5 169 758
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 30 569 898 30 136 488 31 248 167
Omsättningstillgångar 68 868 761 67 263 655 59 805 500
Tillgångar 99 438 659 97 400 143 91 053 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 500 759 61 770 040 56 451 336
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 2 959 257 1 404 054 1 611 509
Långfristiga skulder 69 058 65 598 51 629
Kortfristiga skulder 46 909 585 34 160 451 32 939 193
Skulder och eget kapital 99 438 659 97 400 143 91 053 667
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 8 846 7 516 8 181
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 11 042 724 12 153 243 11 487 801
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 4 982 355 5 529 600 5 168 931
Utdelning till aktieägare 0 11 100 000 6 000 000
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 178 19 277 19 174
Omsättning per anställd (TKR) 6 383 6 275 6 234
Personalkostnader per anställd (TKR) 933 918 869
Vinstmarginal -4,13% 6,40% 4,87%
Soliditet 49,78% 63,42% 62,00%
Kassalikviditet 117,91% 160,11% 154,40%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Ericsson AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Ericsson AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Arfert, Majbritt
Ewaldsson, Ulf Ewald
Frykhammar, Jan Magnus
Grunewald, Elaine Marguerite
Hagman, Aldor Roland Fritiof
Heuveldop, Johan Niklas
Jejdling, Carl Fredrik Harry
Laurin, Lars-Peter
Löfgren, Per Gunnar
Macpherson, Nina Maria
Mellander, Carl Johan Torgny
Molander, Lars Axel
Stringberg, Karl Jonas Gustav
Åhman, Anneli
eller en av dem i förening med en av
Dressel, Anita
Ennerfelt, Monika Ann-Marie
Erséus, Thomas Erik Torsten
Feld, Markus
Heilborn, Per Jörgen
Hyllander, Nils Erik Johan
Håkansson, Märta Maria
Mazur, Birgit Sara
Modén, Gunilla Christina
Mohammar, Vidar
Petersson, Christina Cecilia
Wikner, Fredrik Gunnar Torleif
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 6 män

Koncernstruktur Ericsson AB