Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Ericsson AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning samt service, underhåll och andra tjänster baserat på telekommunikation och radioteknik samt andra tekniker för överföring, transmission och annan kommunikation av tal, data, bild, text, annan information och betalningsmedel samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2022-12*2021-12*2020-12*
Omsättning (tkr)156 326 466142 349 064134 317 264
Rörelseresultat, EBIT (tkr)16 293 16721 873 38214 354 838
Resultat efter finansnetto (tkr)18 893 29620 206 69714 498 664
Årets resultat (tkr)21 263 02818 065 46011 370 182
Summa tillgångar (tkr)121 195 921114 327 60395 344 870
Antal anställda15 29614 79914 087

Årsredovisningar Ericsson AB

Årsredovisning 2022-12
Årsredovisning 2021-12
Årsredovisning 2020-12
Årsredovisning 2019-12
Årsredovisning 2018-12
Årsredovisning 2017-12
Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12

Bolagets ägare

Ericsson AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Ericsson AB
556056-6258
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2022-12*2021-12*2020-12*
Omsättning (tkr)156 326 466142 349 064134 317 264
Rörelseresultat, EBIT (tkr)16 293 16721 873 38214 354 838
Resultat efter finansnetto (tkr)18 893 29620 206 69714 498 664
Årets resultat (tkr)21 263 02818 065 46011 370 182

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2022-12*2021-12*2020-12*
Anläggningstillgångar (tkr)7 456 2477 767 5197 836 328
Omsättningstillgångar (tkr)113 739 674106 560 08487 508 541
Tillgångar (tkr)121 195 921114 327 60395 344 870
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2022-12*2021-12*2020-12*
Eget kapital (tkr)59 368 44353 424 77443 830 305
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)5 559 1666 777 3766 567 896
Långfristiga skulder (tkr)80 893136 491272 825
Kortfristiga skulder (tkr)56 187 41953 988 96344 673 844
Skulder och eget kapital (tkr)121 195 921114 327 60395 344 870

Löner och utdelningar (TKR)

2022-12*2021-12*2020-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)13 58116 30414 475
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)13 542 25512 936 12811 585 591
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)5 732 4815 982 8468 808 904
Utdelning till aktieägare (tkr)15 000 00015 000 0008 000 000

Nyckeltal

2022-12*2021-12*2020-12*
Antal anställda15 29614 79914 087
Omsättning per anställd (tkr)10 2209 6199 535
Personalkostnader per anställd (tkr)1 2611 2791 449
Vinstmarginal10.4%15.4%10.7%
Soliditet49.0%46.7%46.0%
Kassalikviditet161.2%165.9%169.9%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Arfert, Majbritt.Daberius, Stefan Otto.Ekudden, Carl Erik Ingvar.Hyllander, Nils Erik Johan.Jejdling, Carl Fredrik Harry.Konnbjer, Åsa Marie.Lindqvist, Jenny Elena.Löfgren, Per Gunnar.Mellander, Carl Johan Torgny.Narvinger, Per Andreas.Stringberg, Karl Jonas Gustav.Tamsons, Åsa Ingrid Kristina.eller en av dem i förening med en av.De Abreu, Teresa Irene.Fidone, Salvatore Andrea.Frodigh, Carl Magnus.Hedfors, Eva Maria.Johansson, Jonas Anders.Johansson, Patrick Rolf.Lerner, Ulf Mårten Holger Sture.Nielsen, Mikkel Lyngbo.Petersson, Christina Cecilia.Rydberg, Linda Maria.Salentin, Stefan Herbert.Samuelson, Anna-Karin.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

54 år

Koncernstruktur Ericsson AB

Ericsson AB ingår i en koncern med 229 bolag. Koncernmoderbolag är Telefonaktiebolaget Lm Ericsson. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.

Karta och andra adresser

Mobilvägen 12, 223 63 Lund

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning samt service, underhåll och andra tjänster baserat på telekommunikation och radioteknik samt andra tekniker för överföring, transmission och annan kommunikation av tal, data, bild, text, annan information och betalningsmedel samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

  • 62010 - Dataprogrammering
  • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
  • 26300 - Tillverkning av kommunikationsutrustning
  • 72190 - Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
  • 58290 - Utgivning av annan programvara