Företagsinformation för
Ericsson AB

Org.nr. 556056-6258

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning samt service, underhåll och andra tjänster baserat på telekommunikation och radioteknik samt andra tekniker för överföring, transmission och annan kommunikation av tal, data, bild, text, annan information och betalningsmedel samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 62010 - Dataprogrammering
 • 58290 - Utgivning av annan programvara
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 72190 - Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
 • 62020 - Datakonsultverksamhet
 • Organisationsnummer:

  556056-6258
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Telefonaktiebolaget LM Ericsson
 • VD:

  Per Gunnar Löfgren
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  19 277
 • Omsättning (TKR):

  120 960 891
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  8 285 367
 • Årets resultat (TKR):

  11 126 517
 • Summa tillgångar (TKR):

  97 400 143
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  7 516
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  12 153 243

7 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Ericsson AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Ericsson AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Arfert, Majbritt
Ewaldsson, Ulf Ewald
Frykhammar, Jan Magnus
Grunewald, Elaine Marguerite
Hagman, Aldor Roland Fritiof
Heuveldop, Johan Niklas
Jejdling, Carl Fredrik Harry
Laurin, Lars-Peter
Löfgren, Per Gunnar
Macpherson, Nina Maria
Mellander, Carl Johan Torgny
Molander, Lars Axel
Poirault, Jean-Philippe Francois Xavier
Åhman, Anneli
eller en av dem i förening med en av
Dressel, Anita
Ennerfelt, Monika Ann-Marie
Erséus, Thomas Erik Torsten
Heilborn, Per Jörgen
Hyllander, Nils Erik Johan
Lucie-Smith, Timothy Ross
Mazur, Birgit Sara
Modén, Gunilla Christina
Mohammar, Vidar
Petersson, Christina Cecilia
Wallstén, Oscar Michael
Wikner, Fredrik Gunnar Torleif
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 6 män

Bokslut Ericsson AB

200 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 120 960 891 119 538 137 116 503 806
Rörelseresultat, EBIT 7 736 676 5 824 584 7 162 559
Resultat efter finansnetto 8 285 367 6 342 441 7 386 240
Årets resultat 11 126 517 5 169 758 6 262 311
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 30 136 488 31 248 167 31 954 313
Omsättningstillgångar 67 263 655 59 805 500 63 889 149
Tillgångar 97 400 143 91 053 667 95 843 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 770 040 56 451 336 67 512 577
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 1 404 054 1 611 509 1 924 011
Långfristiga skulder 65 598 51 629 43 030
Kortfristiga skulder 34 160 451 32 939 193 26 363 844
Skulder och eget kapital 97 400 143 91 053 667 95 843 462
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 7 516 8 181 8 869
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 12 153 243 11 487 801 10 823 124
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 5 529 600 5 168 931 5 638 256
Utdelning till aktieägare 11 100 000 6 000 000 7 000 000
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 19 277 19 174 20 492
Omsättning per anställd (TKR) 6 275 6 234 5 685
Personalkostnader per anställd (TKR) 918 869 804
Vinstmarginal 6,40% 4,87% 6,15%
Soliditet 63,42% 62,00% 70,44%
Kassalikviditet 160,11% 154,40% 214,99%

Årsredovisningar Ericsson AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Ericsson AB