Företagsinformation för
Frösunda Omsorg AB

Org.nr. 556509-2482

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva vård- och omsorgsverksamhet samt bedriva skol- och utbildningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 88102 - Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
 • 87301 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
 • 87201 - Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
 • 87302 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder
 • 85100 - Förskoleutbildning
 • Organisationsnummer

  :
  556509-2482
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Frösunda Group AB
 • VD

  :
  Kristoffer Lorck
 • Bolaget registrerat

  :
  1995-02-05
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  4 003
 • Omsättning

  (TKR):
  2 510 727
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  -53 181
 • Årets resultat

  (TKR):
  -2 952
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  1 414 478
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  7 010
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  1 582 129
Visa fler år


Nyckeltal & bokslut Frösunda Omsorg AB

2017-12
2016-12
2015-12
3 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 2 510 727 2 621 312 2 565 977
Rörelseresultat, EBIT -37 617 -11 155 47 757
Resultat efter finansnetto -53 181 -24 594 40 745
Årets resultat -2 952 27 311 12 231
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 536 075 568 900 619 330
Omsättningstillgångar 878 403 860 046 743 463
Tillgångar 1 414 478 1 428 946 1 362 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 445 280 448 232 420 921
Obeskattade reserver 57 822 47 213 19 044
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 239 711 291 430 330 627
Kortfristiga skulder 671 665 642 071 592 201
Skulder och eget kapital 1 414 478 1 428 946 1 362 793
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 7 010 6 697 6 322
Varav tantiem till styrelse & VD 518 0 0
Löner till övriga anställda 1 582 129 1 655 075 1 654 388
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 588 256 609 581 579 781
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 4 003 4 212 5 310
Omsättning per anställd (TKR) 627 622 483
Personalkostnader per anställd (TKR) 544 539 422
Vinstmarginal -1,50% -0,43% 1,86%
Soliditet 34,42% 33,75% 31,89%
Kassalikviditet 130,78% 133,95% 125,54%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Frösunda Omsorg AB

Exekutiva befattningar

 • Kristoffer Lorck, Styrelseledamot, VD
  39 år

Styrelsemedlemmar Frösunda Omsorg AB

 • Kristian Arne Adolfsen, Styrelseledamot, Styrelseordförande
  57 år
 • Carl Widell Lindstrand, Styrelseledamot
  46 år, Stockholm
  Visa nätverk
 • Roger Adolfsen, Styrelseledamot
  54 år

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Adolfsen, Kristian Arne
Adolfsen, Roger
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 1 man | 3 okända

Koncernstruktur Frösunda Omsorg AB

Frösunda Omsorg AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Frösunda Group AB och koncernmoderbolag är Frösunda Luxco SARL. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.