Företagsinformation för
Ge Healthcare Bio-Sciences AB

Org.nr. 556108-1919

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och marknadsföra kemiska produkter och apparatur, främst inom biokemisk separationsteknik, molekylärbiologi och cell biologi ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 20160 - Basplastframställning
 • 26510 - Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
 • 21200 - Tillverkning av läkemedel
 • 46460 - Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
 • 26700 - Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  1 612
 • Omsättning

  (TKR):
  15 033 392
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  2 021 005
 • Årets resultat

  (TKR):
  -29 373
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  20 755 553
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  7 942
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  980 960
Visa fler år

Årsredovisningar Ge Healthcare Bio-Sciences AB

Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12


Nyckeltal & bokslut Ge Healthcare Bio-Sciences AB

2017-12
2016-12
2015-12
80 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 15 033 392 14 402 360 77 835 700
Rörelseresultat, EBIT 2 024 668 1 533 160 70 352 135
Resultat efter finansnetto 2 021 005 1 521 740 71 157 780
Årets resultat -29 373 -232 273 451 148
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 10 634 077 10 043 045 9 752 857
Omsättningstillgångar 10 121 476 8 927 712 70 919 719
Tillgångar 20 755 553 18 970 757 80 672 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 680 039 14 386 998 77 875 484
Obeskattade reserver 548 511 548 511 509 851
Avsättningar (TKR) 1 164 583 1 106 089 1 047 066
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 362 420 2 929 159 1 240 175
Skulder och eget kapital 20 755 553 18 970 757 80 672 576
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 7 942 8 766 6 371
Varav tantiem till styrelse & VD 0 1 165 931
Löner till övriga anställda 980 960 958 764 839 132
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 474 888 462 854 436 022
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 1 612 1 533 1 534
Omsättning per anställd (TKR) 9 326 9 395 50 740
Personalkostnader per anställd (TKR) 908 934 836
Vinstmarginal 13,47% 10,65% 90,39%
Soliditet 82,27% 77,92% 96,99%
Kassalikviditet 363,31% 249,04% 5601,49%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Ge Healthcare Bio-Sciences AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Ge Healthcare Bio-Sciences AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Dale, Ian Alistair
Hult Löfgren, Ann-Christine M
Lundström, Bo Mikael
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Styrelsen ska bestå av 3 styrelseledamöter och 2
styrelsesuppleanter.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 6 män | 1 okänd

Koncernstruktur Ge Healthcare Bio-Sciences AB

Ge Healthcare Bio-Sciences AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är GE Healthcare Life Sciences Holding AB och koncernmoderbolag är General Electric Company Inc. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.