facebook_pixelHelsingborgs Stads Förvaltning AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Helsingborgs Stads Förvaltning AB

Org.nr.

Kopiera

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att företräda Helsingborgs stads strategiska intressen genom att förvärva, äga och förvalta aktier och andelar i aktiebolag. Det kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra den ansvar som åvilar Helsingborgs stad som aktieägare och bidra till uppfyllandet av Helsingborgs stads vision och mål, genom att styra, leda och sammordna stadens verksamhet i aktiebolagsform mot målen i desamma.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-240-80-42
Resultat efter finansnetto (tkr)36 482373 595341 891
Årets resultat (tkr)36 723373 772341 939
Summa tillgångar (tkr)5 138 6995 852 3345 855 969
Antal anställda

Årsredovisningar Helsingborgs Stads Förvaltning AB

Ingen information

Bolagets ägare

Helsingborgs Stads Förvaltning AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-240-80-42
Resultat efter finansnetto (tkr)36 482373 595341 891
Årets resultat (tkr)36 723373 772341 939

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)4 876 1265 826 8035 826 803
Omsättningstillgångar (tkr)262 57325 53129 166
Tillgångar (tkr)5 138 6995 852 3345 855 969
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)5 126 3215 826 9685 826 874
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)12 37825 36629 095
Skulder och eget kapital (tkr)5 138 6995 852 3345 855 969

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet99.8%99.6%99.5%
Kassalikviditet2121.3%100.7%100.2%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas i förening av.Björklund, Jan Robert.Danielsson, Sven Peter.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

57 år

Karta

Drottninggatan 2, 252 21 Helsingborg

Karta och andra adresser

Drottninggatan 2, 252 21 Helsingborg

Helsingborgs Stads Förvaltning AB har verksamhet på Drottninggatan 2, Helsingborg. 

Helsingborgs Stads Förvaltning AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Helsingborgskontoret är Helsingborgs Stads Förvaltning AB i Helsingborg.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att företräda Helsingborgs stads strategiska intressen genom att förvärva, äga och förvalta aktier och andelar i aktiebolag. Det kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra den ansvar som åvilar Helsingborgs stad som aktieägare och bidra till uppfyllandet av Helsingborgs stads vision och mål, genom att styra, leda och sammordna stadens verksamhet i aktiebolagsform mot målen i desamma.

  • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner