facebook_pixelHelsingborgshem AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Helsingborgshem AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom Helsingborgs stad förvärva, äga, sälja, förhyra och förvalta fastigheter eller tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, bedriva stadsdelsutveckling, producera el och värme, köpa och sälja bolag, äga och förvalta aktier i dotterbolag, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Det kommunala ändamålet med bolaget är att vara en viktig del i Helsingborgs stads utveckling för såväl kommuninvånare som för näringsliv genom förvaltning, anskaffning, avyttring och utveckling av attraktiva bostäder och stadsdelar.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)1 029 0841 051 3681 001 117
Rörelseresultat, EBIT (tkr)164 539193 150102 065
Resultat efter finansnetto (tkr)116 421137 870415 170
Årets resultat (tkr)88 064115 146419 260
Summa tillgångar (tkr)6 729 1736 496 9246 538 852
Antal anställda236231231

Årsredovisningar Helsingborgshem AB

Bolagets ägare

Helsingborgshem AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)1 029 0841 051 3681 001 117
Rörelseresultat, EBIT (tkr)164 539193 150102 065
Resultat efter finansnetto (tkr)116 421137 870415 170
Årets resultat (tkr)88 064115 146419 260

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)6 631 0636 385 1126 497 935
Omsättningstillgångar (tkr)98 110111 81240 917
Tillgångar (tkr)6 729 1736 496 9246 538 852
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)1 714 4521 663 1111 921 643
Obeskattade reserver (tkr)36 35032 30129 907
Avsättningar (tkr)146 584118 15890 267
Långfristiga skulder (tkr)4 539 7544 454 2334 243 712
Kortfristiga skulder (tkr)292 033229 121253 323
Skulder och eget kapital (tkr)6 729 1736 496 9246 538 852

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)2 7692 3062 763
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)102 43698 68293 158
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)55 52051 61541 527
Utdelning till aktieägare (tkr)25 00036 723373 678

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda236231231
Omsättning per anställd (tkr)4 3614 5514 334
Personalkostnader per anställd (tkr)681661595
Vinstmarginal16.0%18.4%10.2%
Soliditet25.9%26.0%29.7%
Kassalikviditet33.6%48.8%16.1%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas i förening av.Andersson, Ingela Britt-Marie.Hansson, Lars Anders.eller en av dem i förening med.Hansson, Hans Jonas.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

60 år

Karta och andra adresser

Regementsvägen 2 B, 254 57 Helsingborg

Karta och andra adresser

Regementsvägen 2 B, 254 57 Helsingborg

Helsingborgshem AB har verksamhet på Regementsvägen 2 B, Helsingborg. 

Helsingborgshem AB har 2 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Helsingborgskontoret är Helsingborgshem AB i Helsingborg.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom Helsingborgs stad förvärva, äga, sälja, förhyra och förvalta fastigheter eller tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, bedriva stadsdelsutveckling, producera el och värme, köpa och sälja bolag, äga och förvalta aktier i dotterbolag, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Det kommunala ändamålet med bolaget är att vara en viktig del i Helsingborgs stads utveckling för såväl kommuninvånare som för näringsliv genom förvaltning, anskaffning, avyttring och utveckling av attraktiva bostäder och stadsdelar.

  • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
  • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler