Telefonnummer, personer, företag och platser

Företagsinformation för
Hotel Selma Lagerlöf AB

Org.nr. 556683-0062

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall äga och driva hotell- och restaurangrörelse samt äga lös egendom då detta är i samband med hotell- och restaurangverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.

 • Organisationsnummer

  :
  556683-0062
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Choice Hotels & Resort AB
 • Bolaget registrerat

  :
  2005-08-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda

  :
  0
 • Omsättning

  (TKR):
  3
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  -4
 • Årets resultat

  (TKR):
  67
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  216
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  0
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  0
Visa fler år

Nyckeltal & bokslut Hotel Selma Lagerlöf AB

2016-12
2015-12
700
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12
Omsättning 3 643
Rörelseresultat, EBIT 3 376
Resultat efter finansnetto -4 295
Årets resultat 67 32
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 216 1 667
Tillgångar 216 1 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 133
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 16 1 534
Skulder och eget kapital 216 1 667
Löner och utdelningar (TKR) 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 62
Utdelning till aktieägare 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12
Antal anställda 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- ---
Vinstmarginal 100,00% 58,48%
Soliditet 92,59% 7,98%
Kassalikviditet 1350,00% 108,67%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2016-12 2015-12

Befattningshavare Hotel Selma Lagerlöf AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Hotel Selma Lagerlöf AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas var för sig av
ledamoten
suppleanten
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 0 män

Koncernstruktur Hotel Selma Lagerlöf AB

Hotel Selma Lagerlöf AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Choice Hotels & Resort AB och koncernmoderbolag är Strawberry Holding AS. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.