Företagsinformation för
Ica Sverige AB

Org.nr. 556021-0261

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment(varuhussortiment), finansiera detaljhandelsrörelser och erbjuda konsulttjänster inom ICA-verksamheten, förvärva och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 46390 - Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
 • 46310 - Partihandel med frukt och grönsaker
 • 52290 - Övriga stödtjänster till transport
 • 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
 • 52100 - Magasinering och varulagring
 • Organisationsnummer:

  556021-0261
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Ica AB
 • VD:

  Anders Egon Svensson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  5 195
 • Omsättning (TKR):

  70 602 260
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  3 493 827
 • Årets resultat (TKR):

  430 350
 • Summa tillgångar (TKR):

  14 964 740
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  29 222
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  2 359 186

75 företagssidor på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Ica Sverige AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Ica Sverige AB

80 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 70 602 260 69 555 384 67 012 008
Rörelseresultat, EBIT 3 461 448 3 474 328 3 330 637
Resultat efter finansnetto 3 493 827 3 462 932 3 328 856
Årets resultat 430 350 229 577 339 779
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 1 690 324 1 772 755 1 575 684
Omsättningstillgångar 13 274 416 12 620 354 12 577 550
Tillgångar 14 964 740 14 393 109 14 153 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 591 161 335 409 456 228
Obeskattade reserver 226 209 242 368 232 525
Avsättningar (TKR) 934 650 888 557 940 554
Långfristiga skulder 1 134 8 735 8 555
Kortfristiga skulder 13 211 586 12 918 040 12 515 372
Skulder och eget kapital 14 964 740 14 393 109 14 153 234
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 29 222 38 037 28 879
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 359 186 2 350 544 2 343 269
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 969 322 931 279 907 029
Utdelning till aktieägare 230 000 200 000 340 000
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 195 5 390 5 420
Omsättning per anställd (TKR) 13 590 12 905 12 364
Personalkostnader per anställd (TKR) 646 616 605
Vinstmarginal 4,90% 5,00% 4,97%
Soliditet 5,04% 3,54% 4,41%
Kassalikviditet 87,52% 84,43% 85,48%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Ica Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Ica Sverige AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Albuschus, Petra Susanne
Isaksson Forhaug, Liv Eva Violet
Strömberg, Per Ivar Torsten
Svensson, Anders Egon
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 4 män

Koncernstruktur Ica Sverige AB