Företagsinformation för
Iss Facility Services AB

Org.nr. 556410-3280

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, vård och omsorg och därmed förenlig verksamhet, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (dvs samtliga inom ett sjukhus förekommande tjänster exklusive sjukvård), fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, saneringsarbete i samband med olje-, brand- och vattenskador, driva handel med förbrukningsvaror och maskiner för städverksamhet och industriell verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 81210 - Lokalvård
 • 81290 - Annan rengöring
 • 56293 - Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner
 • 56291 - Drift av personalmatsalar
 • 82110 - Kombinerade kontorstjänster
 • Organisationsnummer

  :
  556410-3280
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  ISS Facility Services Holding AB
 • VD

  :
  Gary John Kidd
 • Bolaget registrerat

  :
  1990-11-19
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  6 392
 • Omsättning

  (TKR):
  4 281 304
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  26 459
 • Årets resultat

  (TKR):
  63 391
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  2 370 178
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  3 378
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  1 890 485
Visa fler år

Årsredovisningar Iss Facility Services AB

Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12


Nyckeltal & bokslut Iss Facility Services AB

2017-12
2016-12
2015-12
5 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 4 281 304 4 521 092 4 693 515
Rörelseresultat, EBIT 31 105 158 414 247 847
Resultat efter finansnetto 26 459 148 870 240 897
Årets resultat 63 391 116 593 131 564
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 1 062 167 1 143 384 1 157 996
Omsättningstillgångar 1 308 011 2 274 109 2 150 447
Tillgångar 2 370 178 3 417 493 3 308 443
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 811 154 862 763 844 170
Obeskattade reserver 338 086 415 103 427 240
Avsättningar (TKR) 244 431 208 641 208 179
Långfristiga skulder 215 215 215
Kortfristiga skulder 976 292 1 930 771 1 828 639
Skulder och eget kapital 2 370 178 3 417 493 3 308 443
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 3 378 4 438 5 140
Varav tantiem till styrelse & VD 0 312 1 942
Löner till övriga anställda 1 890 485 2 053 251 2 158 546
Varav resultatlön till övriga anställda 1 904 5 221 10 747
Sociala kostnader 751 241 793 212 776 591
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 6 392 6 967 7 509
Omsättning per anställd (TKR) 670 649 625
Personalkostnader per anställd (TKR) 414 410 393
Vinstmarginal 0,73% 3,50% 5,28%
Soliditet 44,49% 33,99% 34,81%
Kassalikviditet 132,29% 116,96% 116,66%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Iss Facility Services AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Iss Facility Services AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Due, Barbara Fiorini
Hjorth, Lo Elisabeth
Kidd, Gary John
Sykes, Richard Ian
Vestergaard, Jørn
Wik, Thomas
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 2 män | 3 okända

Koncernstruktur Iss Facility Services AB

Iss Facility Services AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är ISS Facility Services Holding AB och koncernmoderbolag är ISS A/S. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.