facebook_pixelKalmar Kommunbolag AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Kalmar Kommunbolag AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska äga och förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag. Bolaget ska utveckla samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordna övergripande koncerngemensamma frågor. Bolaget är skyldig att uföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren'/i ägarens ställe. Vidare har bolaget till föremål för sin verksamhet att efter särskilt uppdrag av kommunen genomföra näringslivsbefrämjande projekt. Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip uppnå en samordning och ett utvecklat samarbete mellan bolagen i koncernen för att uppnå en så effektiv organisation som möjligt. Vidare ska bolaget genom näringslivsprojekten främja sysselsättningen i kommunen.

Information

 • Organisationsnummer:

  556527-6184
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Kalmar Kommun
 • VD:

  Sven Ulrick Hultman
 • Bolaget registrerat:

  1996-01-22
 • F-skatt:

  Registrerad
 • Moms:

  Registrerad (SE556527618401)
Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)4 3304 8934 528
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-4 24395-115
Resultat efter finansnetto (tkr)23 61125 73335 265
Årets resultat (tkr)34 51341 63543 087
Summa tillgångar (tkr)530 147504 341463 924
Antal anställda222

Årsredovisningar Kalmar Kommunbolag AB

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

556527-6184
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)4 3304 8934 528
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-4 24395-115
Resultat efter finansnetto (tkr)23 61125 73335 265
Årets resultat (tkr)34 51341 63543 087

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)458 108446 318434 618
Omsättningstillgångar (tkr)72 03958 02329 306
Tillgångar (tkr)530 147504 341463 924
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)456 653431 088398 153
Obeskattade reserver (tkr)10 7728 4432 216
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)45 00045 00045 000
Kortfristiga skulder (tkr)17 72019 80918 554
Skulder och eget kapital (tkr)530 147504 341463 924

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)282669
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)1 2941 3631 416
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)5731 080937
Utdelning till aktieägare (tkr)9 0708 9488 700

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda222
Omsättning per anställd (tkr)2 1652 4472 264
Personalkostnader per anställd (tkr)9481 2351 211
Vinstmarginal-98.0%1.9%-2.5%
Soliditet87.6%86.7%86.2%
Kassalikviditet406.5%292.9%157.9%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Firman tecknas av en av.ledamöterna.i förening med.Hultman, Sven Ulrick.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

54 år

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget ska äga och förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag. Bolaget ska utveckla samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordna övergripande koncerngemensamma frågor. Bolaget är skyldig att uföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren'/i ägarens ställe. Vidare har bolaget till föremål för sin verksamhet att efter särskilt uppdrag av kommunen genomföra näringslivsbefrämjande projekt. Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip uppnå en samordning och ett utvecklat samarbete mellan bolagen i koncernen för att uppnå en så effektiv organisation som möjligt. Vidare ska bolaget genom näringslivsprojekten främja sysselsättningen i kommunen.

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor