Företagsinformation för
Keolis Sverige AB

Org.nr. 556473-5057

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva trafikrörelse och därmed förenlig verksamhet, ävensom köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar och fastigheter, köpa och sälja patent- och know how-rättigheter, driva uthyrningsverksamhet köpa och sälja administrativa verksamheter, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet med anknytning till den bedrivna trafikrörelsen. Tillika äger bolaget rätt för dotterbolag och för närbesläktade företag ingå borgensåtaganden, så och till dessa lämna lån.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 49319 - Övrig kollektivtrafik
 • 49320 - Taxitrafik
 • 49390 - Annan landtransport av passagerare
 • Organisationsnummer

  :
  556473-5057
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Keolis Nordic AB
 • VD

  :
  Jan Erik Anders Kilström
 • Bolaget registrerat

  :
  1993-09-17
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  5 262
 • Omsättning

  (TKR):
  4 678 900
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  32 237
 • Årets resultat

  (TKR):
  -2 264
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  1 093 746
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  3 069
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  1 777 913
Visa fler år

43 företagssidor på hitta

Visa fler
Visa större karta

Årsredovisningar Keolis Sverige AB

Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12


Nyckeltal & bokslut Keolis Sverige AB

2017-12
2016-12
2015-12
5 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 4 678 900 4 428 082 4 223 840
Rörelseresultat, EBIT 32 942 138 934 107 558
Resultat efter finansnetto 32 237 133 725 100 627
Årets resultat -2 264 -2 255 94 264
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 336 222 374 564 312 258
Omsättningstillgångar 757 524 773 319 710 217
Tillgångar 1 093 746 1 147 883 1 022 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 332 572 334 836 337 091
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 17 434 18 612 18 450
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 743 740 794 435 666 934
Skulder och eget kapital 1 093 746 1 147 883 1 022 475
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 3 069 2 955 3 515
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 777 913 1 674 372 1 683 165
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 646 590 608 958 621 436
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 5 262 4 985 5 038
Omsättning per anställd (TKR) 889 888 838
Personalkostnader per anställd (TKR) 461 459 458
Vinstmarginal 0,70% 3,14% 2,55%
Soliditet 30,41% 29,17% 32,97%
Kassalikviditet 97,58% 93,17% 101,67%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Keolis Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Keolis Sverige AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
ledamöterna
i förening med
Kilström, Jan Erik Anders
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 6 män | 3 okända

Koncernstruktur Keolis Sverige AB

Keolis Sverige AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Keolis Nordic AB och koncernmoderbolag är Keolis SA. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.