Företagsinformation för
Kinnevik AB

Org.nr. 556047-9742

Verksamhetsbeskrivning

Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar inom följande sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Media och Underhållning. Finansiella tjänster, Hälsovård samt investeringar i andra digitala konsumentinriktade företag. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet. Verksamheten skall därjämte kunna drivas i samtliga aktieägares lika intresse genom att bolaget till aktieägarna direkt eller indirekt säljer egendom på så sätt att eventuell vinst tillfaller medan konstnader kan bäras av bolaget. En sådan inköpsrätt skall mellan aktieägarna inbördes fördelas i proportion till deras aktieinnehav och bolaget skall utfärda och till envar av aktieägarna utlämna skriftligt bevis om den rätt som sålunda tillfaller honom. Sådant bevis skall vid inköpsrättens utövande återställas till bolaget. Vid bolagets upplösning skall den som innehar sådant bevis äga rätt att inom i beviset angiven tidrymd utöva den rätt till köp som beviset avser innan eventuellt befintligt överskott fördelas mellan bolagets aktieägare.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64992 - Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning
 • Organisationsnummer

  :
  556047-9742
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • VD

  :
  Georgi Martin Ganev
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  20
 • Omsättning

  (TKR):
  5 000
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  9 015 000
 • Årets resultat

  (TKR):
  8 906 000
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  54 193 000
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  24 909
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  21 240
Visa fler år

1 företagssida på hitta

Visa större karta


Nyckeltal & bokslut Kinnevik AB

2017-12
2016-12
2015-12
20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 5 000 7 000 7 000
Rörelseresultat, EBIT -230 000 -238 000 -222 000
Resultat efter finansnetto 9 015 000 -2 928 000 10 314 000
Årets resultat 8 906 000 -2 828 000 10 346 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 52 371 000 51 965 000 54 282 000
Omsättningstillgångar 1 822 000 437 000 8 765 000
Tillgångar 54 193 000 52 402 000 63 047 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 825 000 42 108 000 52 513 000
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 26 000 27 000 28 000
Långfristiga skulder 5 117 000 6 617 000 10 370 000
Kortfristiga skulder 225 000 3 650 000 136 000
Skulder och eget kapital 54 193 000 52 402 000 63 047 000
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 24 909 54 839 40 287
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 21 240 31 639 19 197
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 21 097 18 329 23 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 20 20 12
Omsättning per anställd (TKR) 250 350 583
Personalkostnader per anställd (TKR) 3 362 5 240 6 883
Vinstmarginal -4600,00% -3400,00% -3171,43%
Soliditet 90,09% 80,36% 83,29%
Kassalikviditet 809,78% 11,97% 6444,85%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Kinnevik AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Kinnevik AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Andersson, Arne Mattias
Andersson, Per Martin Joakim
Fawcett, Amelia Chilcott
Ganev, Georgi Martin
Klingspor, Carl Wilhelm Orozco
Mitteregger, Curt Erik Göran
Poulsen, Henrik
Queiroz, Mario Goncalves
Stenbeck, Cristina Mayville
Strömberg, Lena Charlotte
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 2 män | 3 okända

Koncernstruktur Kinnevik AB