Företagsinformation för
Kinnevik AB

Org.nr. 556047-9742

Verksamhetsbeskrivning

Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar inom följande sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Media och Underhållning. Finansiella tjänster, Hälsovård samt investeringar i andra digitala konsumentinriktade företag. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64992 - Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning
 • Organisationsnummer:

  556047-9742
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Per Martin Joakim Andersson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  20
 • Omsättning (TKR):

  7 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -2 928 000
 • Årets resultat (TKR):

  -2 828 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  52 402 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  54 839
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  31 639

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Kinnevik AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Kinnevik AB

20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 7 000 7 000 49 000
Rörelseresultat, EBIT -238 000 -222 000 -172 000
Resultat efter finansnetto -2 928 000 10 314 000 1 620 000
Årets resultat -2 828 000 10 346 000 985 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 51 965 000 54 282 000 64 519 000
Omsättningstillgångar 437 000 8 765 000 1 689 000
Tillgångar 52 402 000 63 047 000 66 208 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 108 000 52 513 000 44 185 000
Obeskattade reserver 0 0 2 000
Avsättningar (TKR) 27 000 28 000 29 000
Långfristiga skulder 6 617 000 10 370 000 12 555 000
Kortfristiga skulder 3 650 000 136 000 9 437 000
Skulder och eget kapital 52 402 000 63 047 000 66 208 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 54 839 40 287 49 631
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 31 639 19 197 14 865
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 18 329 23 115 26 142
Utdelning till aktieägare 2 200 926 2 132 329 2 011 296
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 20 12 9
Omsättning per anställd (TKR) 350 583 5 444
Personalkostnader per anställd (TKR) 5 240 6 883 10 071
Vinstmarginal -3400,00% -3171,43% -351,02%
Soliditet 80,36% 83,29% 66,74%
Kassalikviditet 11,97% 6444,85% 17,90%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Kinnevik AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Kinnevik AB

 • Thomas Andrew Boardman, Styrelseledamot, Styrelseordförande
  67 år
 • Amelia Chilcott Fawcett, Styrelseledamot
  61 år
 • Cynthia Allisson Gordon, Styrelseledamot
  55 år
 • Erik Mitteregger, Styrelseledamot
  57 år, Djursholm
  Visa nätverk
 • Henrik Poulsen, Styrelseledamot
  50 år
 • John Charles Shakeshaft, Styrelseledamot
  63 år
 • Lothar Maximilian Lanz, Styrelseledamot
  69 år
 • Mario Goncalves Queiroz, Styrelseledamot
  51 år
 • Personuppgift Skyddad, Styrelseledamot
  40 år
 • Wilhelm Klingspor, Styrelseledamot
  55 år, Hällekis
  Visa nätverk

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Andersson, Arne Mattias
Andersson, Per Martin Joakim
Boardman, Thomas Andrew
Fawcett, Amelia Chilcott
Gordon, Cynthia Allisson
Klingspor, Carl Wilhelm Orozco
Lanz, Lothar Maximilian
Mitteregger, Curt Erik Göran
Poulsen, Henrik
Queiroz, Mario Goncalves
Shakeshaft, John Charles
Stenbeck, Cristina Mayville
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Styrelsen ska bestå av 11 styrelseledamöter och 0
styrelsesuppleanter.

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 2 män
7 okända

Koncernstruktur Kinnevik AB