Företagsinformation för
Kinnevik AB

Org.nr. 556047-9742

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar inom följande sektorer: (a) telekommunikation och serviceverksamhet, (b) internethandel och övriga onlinetjänster, (c) media, (d) finansiell verksamhet inom försäkringar, mikrofinansiering och övrig finansieringsverksamhet, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndighet, (e) massa-, pappers- och förpackningstillverkning samt skogsbruk och energiutvinning med fokus på bioenergi, (f) jordbruk, (g) bioenergi, Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64992 - Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning
 • Organisationsnummer:

  556047-9742
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Per Martin Joakim Andersson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  12
 • Omsättning (TKR):

  7 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  10 314 000
 • Årets resultat (TKR):

  10 346 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  63 047 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  40 287
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  19 197

1 företagssida på hitta

* Föregående år

 
CFO, ekonomichef eller kreditchef?

Titeln är inte det viktiga, utan hur du ser på ditt företags ekonomiska förväntningar 2017. Var med i vår undersökning, så bjuder vi dig på lunch.

intrum justitia

Befattningshavare Kinnevik AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Kinnevik AB

 • Thomas Andrew Boardman, Styrelseledamot, Styrelseordförande
  67 år
 • Amelia Chilcott Fawcett, Styrelseledamot
  60 år
 • Anders Borg, Styrelseledamot
  49 år, Katrineholm
  Visa nätverk
 • Erik Mitteregger, Styrelseledamot
  57 år, Djursholm
  Visa nätverk
 • John Charles Shakeshaft, Styrelseledamot
  62 år
 • Lothar Maximilian Lanz, Styrelseledamot
  68 år
 • Mario Goncalves Queiroz, Styrelseledamot
  50 år
 • Personuppgift Skyddad, Styrelseledamot
  39 år
 • Wilhelm Klingspor, Styrelseledamot, Styrelseledamot, Styrelseledamot
  55 år, Stockholm
  Visa nätverk

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Andersson, Arne Mattias
Andersson, Per Martin Joakim
Boardman, Thomas Andrew
Borg, Anders Erik
Fawcett, Amelia Chilcott
Klingspor, Carl Wilhelm Orozco
Lanz, Lothar Maximilian
Mitteregger, Curt Erik Göran
Queiroz, Mario Goncalves
Shakeshaft, John Charles
Stenbeck, Cristina Mayville
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 3 män
5 okända

Bokslut Kinnevik AB

20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12
Omsättning 7 000 49 000
Rörelseresultat, EBIT -222 000 -172 000
Resultat efter finansnetto 10 314 000 1 620 000
Årets resultat 10 346 000 985 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 54 282 000 64 519 000
Omsättningstillgångar 8 765 000 1 689 000
Tillgångar 63 047 000 66 208 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 513 000 44 185 000
Obeskattade reserver 0 2 000
Avsättningar (TKR) 28 000 29 000
Långfristiga skulder 10 370 000 12 555 000
Kortfristiga skulder 136 000 9 437 000
Skulder och eget kapital 63 047 000 66 208 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 40 287 49 631
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 19 197 14 865
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 23 115 26 142
Utdelning till aktieägare 2 132 329 2 011 296
Nyckeltal 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 9
Omsättning per anställd (TKR) 583 5 444
Personalkostnader per anställd (TKR) 6 883 10 071
Vinstmarginal -3171,43% -351,02%
Soliditet 83,29% 66,74%
Kassalikviditet 6444,85% 17,90%

Årsredovisningar Kinnevik AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Kinnevik AB