facebook_pixelMat Mor AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Mat Mor AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, förvaltning av värdepapper, handel med livsmedel, konsultverksamhet etablering och uppbyggnad av butiksprofiler inom sektorn livsmedelsbutiker samt därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2020-04*2019-04*2018-04*
Omsättning (tkr)000
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-67-50-42
Resultat efter finansnetto (tkr)-265707-72
Årets resultat (tkr)13 2833 462
Summa tillgångar (tkr)16 31617 29121 067
Antal anställda000

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

  • 1. Annelie Marie-Louise Magnusson

Beställ rapport

556634-8180
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2020-04*2019-04*2018-04*
Omsättning (tkr)000
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-67-50-42
Resultat efter finansnetto (tkr)-265707-72
Årets resultat (tkr)13 2833 462

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2020-04*2019-04*2018-04*
Anläggningstillgångar (tkr)3 0679 08814 328
Omsättningstillgångar (tkr)13 2488 2036 738
Tillgångar (tkr)16 31617 29121 067
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2020-04*2019-04*2018-04*
Eget kapital (tkr)3 5933 5934 310
Obeskattade reserver (tkr)000
Avsättningar (tkr)000
Långfristiga skulder (tkr)000
Kortfristiga skulder (tkr)12 72213 69816 757
Skulder och eget kapital (tkr)16 31617 29121 067

Löner och utdelningar (TKR)

2020-04*2019-04*2018-04*
Löner till styrelse & VD (tkr)000
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)000
Löner till övriga anställda (tkr)000
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)000
Sociala kostnader (tkr)000
Utdelning till aktieägare (tkr)004 000

Nyckeltal

2020-04*2019-04*2018-04*
Antal anställda000
Omsättning per anställd (tkr)000
Personalkostnader per anställd (tkr)000
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet22.0%20.8%20.5%
Kassalikviditet104.1%59.9%40.2%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas var för sig av.Magnusson, Annelie Marie-Louise.Magnusson, Tord Erik.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

61 år

Koncernstruktur Mat Mor AB

Mat Mor AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 4 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-04.

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, förvaltning av värdepapper, handel med livsmedel, konsultverksamhet etablering och uppbyggnad av butiksprofiler inom sektorn livsmedelsbutiker samt därmed förenlig verksamhet.

  • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner