facebook_pixelOlivia Omsorg AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Olivia Omsorg AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall bedriva LSS-verksamhet (Lagen om Särskilt Stöd för funktionshindrade) samt HVB-verksamhet (Hem för Vård och Boende inom socialtjänstlagen). Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet i form av handledning, utbildning och verksamhetsutveckling för företag inom vård och omsorg och personlig assistans inom privat, landsting och kommunal verksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)137 492132 463164 839
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-344-2 6072 732
Resultat efter finansnetto (tkr)-376-2 6042 796
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)17 69519 41423 929
Antal anställda227221277

Årsredovisningar Olivia Omsorg AB

Bolagets ägare

Olivia Omsorg AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Olivia Omsorg AB
556632-7986
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)137 492132 463164 839
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-344-2 6072 732
Resultat efter finansnetto (tkr)-376-2 6042 796
Årets resultat (tkr)

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)370224385
Omsättningstillgångar (tkr)17 32519 19023 544
Tillgångar (tkr)17 69519 41423 929
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)3 4933 4933 493
Obeskattade reserver (tkr)12111 470
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)14 19015 91018 966
Skulder och eget kapital (tkr)17 69519 41423 929

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)854834796
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)85 78282 64198 640
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)32 38831 45137 893
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda227221277
Omsättning per anställd (tkr)606599595
Personalkostnader per anställd (tkr)524520496
Vinstmarginal-0.3%-2.0%1.7%
Soliditet19.8%18.0%19.0%
Kassalikviditet122.1%120.6%124.1%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

 • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
  Revisor
 • Hans Nicklas Renström
  Huvudansvarig revisor
  46 år, Saltsjö-boo

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas av en av.Klingenborg, Nils Ola.Onnela, Markku Jalmari.i förening med en av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

52 år

Koncernstruktur Olivia Omsorg AB

Olivia Omsorg AB ingår i en koncern med 65 bolag. Moderbolag är Team Olivia AB och koncernmoderbolag är Team Olivia Group AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall bedriva LSS-verksamhet (Lagen om Särskilt Stöd för funktionshindrade) samt HVB-verksamhet (Hem för Vård och Boende inom socialtjänstlagen). Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet i form av handledning, utbildning och verksamhetsutveckling för företag inom vård och omsorg och personlig assistans inom privat, landsting och kommunal verksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.

 • 87201 - Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
 • 87301 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
 • 87302 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder
 • 88102 - Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder