Företagsinformation för
Saab AB

Org.nr. 556036-0793

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall direkt eller indirekt utveckla, tillverka, försälja och underhålla produkter inom flyg-, verkstads- och elektronikindustrin samt tillhandahålla tekniska tjänster och bedriva konsultverksamhet inom elektronik-, tele- och dataområdena. Verksamheten är främst inriktad på försvarsmateriel. Bolaget skall vidare äga och förvalta fast och lös egendom, köpa och sälja rättigheter och utöva finansieringsverksamhet samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 30300 - Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
 • 26510 - Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
 • 46699 - Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning
 • 71122 - Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
 • 26700 - Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
 • Organisationsnummer:

  556036-0793
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Kurt Ove Håkan Buskhe
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  8 584
 • Omsättning (TKR):

  18 076 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  276 000
 • Årets resultat (TKR):

  -37 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  28 165 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  27 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  4 747 000

16 företagssidor på hitta

* Föregående år

 
CFO, ekonomichef eller kreditchef?

Titeln är inte det viktiga, utan hur du ser på ditt företags ekonomiska förväntningar 2017. Var med i vår undersökning, så bjuder vi dig på lunch.

intrum justitia

Befattningshavare Saab AB

Exekutiva befattningar

 • Kurt Ove Håkan Buskhe, Styrelseledamot, VD
  53 år

Styrelsemedlemmar Saab AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Buskhe, Kurt Ove Håkan
Bäremo, Inga Annika
Eliasson, Lena Kristina
Johansson, Bengt Mikael
Wallenberg, Marcus
Örnberg, Ulf Magnus
Firman tecknas av en av
Buskhe, Kurt Ove Håkan
Bäremo, Inga Annika
Eliasson, Lena Kristina
Johansson, Bengt Mikael
Wallenberg, Marcus
Örnberg, Ulf Magnus
i förening med en av
Adolfsson, Karin Ann-Kristin
Carp, Anders Rasool
Hjelm, Jonas Åke
Jangblad, Dan Ingemar
Johansson, Görgen Lars Erik
Nilsson, Ulf Georg
Wieslander, Per Gunnar Candido
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 12 män

Bokslut Saab AB

20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12
Omsättning 18 076 000 16 345 000
Rörelseresultat, EBIT 208 000 1 200 000
Resultat efter finansnetto 276 000 1 906 000
Årets resultat -37 000 1 170 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 11 159 000 11 748 000
Omsättningstillgångar 17 006 000 14 388 000
Tillgångar 28 165 000 26 136 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 997 000 8 469 000
Obeskattade reserver 2 139 000 1 979 000
Avsättningar (TKR) 755 000 778 000
Långfristiga skulder 4 360 000 0
Kortfristiga skulder 12 914 000 14 910 000
Skulder och eget kapital 28 165 000 26 136 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 27 000 25 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 4 747 000 4 635 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 2 256 000 1 900 000
Utdelning till aktieägare 529 785 501 125
Nyckeltal 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 584 8 576
Omsättning per anställd (TKR) 2 106 1 906
Personalkostnader per anställd (TKR) 819 765
Vinstmarginal 1,15% 7,34%
Soliditet 33,86% 37,86%
Kassalikviditet 103,28% 66,38%

Årsredovisningar Saab AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Saab AB