Företagsinformation för
Sandvik AB

Org.nr. 556000-3468

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk verkstadsrörelse, elektronik och processystem samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, att äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värdehandlingar samt bedriva jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet för förbindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556000-3468
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Björn Klas Otto Rosengren
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  7 876
 • Omsättning (TKR):

  15 772 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  8 265 000
 • Årets resultat (TKR):

  8 122 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  73 798 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  40 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  3 999 000

16 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Sandvik AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Sandvik AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Eliasson, Per Tomas
Molin, Johan Max
Rosengren, Björn Klas Otto
Widholm Thunman, Åsa Maria
eller en av dem i förening med en av
Alm, Eva Maria Jessica
Einarsson, Petra Irene
Engström, Lars Eric Thure
Gustavsson, Jonas Mikael
Kerstell, Johan Henrik
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 9 män
2 okända

Bokslut Sandvik AB

20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12
Omsättning 15 772 000 17 549 000
Rörelseresultat, EBIT -761 000 -1 165 000
Resultat efter finansnetto 8 265 000 6 089 000
Årets resultat 8 122 000 5 852 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 54 884 000 54 118 000
Omsättningstillgångar 18 914 000 20 871 000
Tillgångar 73 798 000 74 989 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 997 000 28 196 000
Obeskattade reserver 11 000 4 000
Avsättningar (TKR) 748 000 600 000
Långfristiga skulder 21 061 000 25 808 000
Kortfristiga skulder 19 981 000 20 381 000
Skulder och eget kapital 73 798 000 74 989 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 40 000 46 000
Varav tantiem till styrelse & VD 6 000 9 000
Löner till övriga anställda 3 999 000 3 902 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 1 876 000 1 882 000
Utdelning till aktieägare 3 135 965 4 390 351
Nyckeltal 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 876 8 005
Omsättning per anställd (TKR) 2 003 2 192
Personalkostnader per anställd (TKR) 752 729
Vinstmarginal -4,83% -6,64%
Soliditet 43,37% 37,60%
Kassalikviditet 78,71% 84,78%

Årsredovisningar Sandvik AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Sandvik AB