Företagsinformation för
Sandvik AB

Org.nr. 556000-3468

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk verkstadsrörelse, elektronik och processystem samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, att äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värdehandlingar samt bedriva jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet för förbindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556000-3468
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Björn Klas Otto Rosengren
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  7 590
 • Omsättning (TKR):

  15 157 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  416 000
 • Årets resultat (TKR):

  184 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  66 692 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  46 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  4 095 000

12 företagssidor på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Sandvik AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Sandvik AB

20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12
Omsättning 15 157 000 15 772 000
Rörelseresultat, EBIT 722 000 -761 000
Resultat efter finansnetto 416 000 8 265 000
Årets resultat 184 000 8 122 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 54 847 000 54 884 000
Omsättningstillgångar 11 845 000 18 914 000
Tillgångar 66 692 000 73 798 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 402 000 31 997 000
Obeskattade reserver 3 000 11 000
Avsättningar (TKR) 674 000 748 000
Långfristiga skulder 20 140 000 21 061 000
Kortfristiga skulder 16 473 000 19 981 000
Skulder och eget kapital 66 692 000 73 798 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 46 000 40 000
Varav tantiem till styrelse & VD 13 000 6 000
Löner till övriga anställda 4 095 000 3 999 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 1 794 000 1 876 000
Utdelning till aktieägare 3 449 561 3 135 965
Nyckeltal 2016-12 2015-12
Antal anställda 7 590 7 876
Omsättning per anställd (TKR) 1 997 2 003
Personalkostnader per anställd (TKR) 784 752
Vinstmarginal 4,76% -4,83%
Soliditet 44,09% 43,37%
Kassalikviditet 54,14% 78,71%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Sandvik AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Sandvik AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Eliasson, Per Tomas
Molin, Johan Max
Rosengren, Björn Klas Otto
Widholm Thunman, Åsa Maria
eller en av dem i förening med en av
Alm, Eva Maria Jessica
Björkman, Mats Göran Helmer
Engström, Lars Eric Thure
Forsström, Klas Åke
Kerstell, Johan Henrik
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 9 män
1 okänd

Koncernstruktur Sandvik AB