Företagsinformation för
Schenker AB

Org.nr. 556250-3630

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva transport-, speditions- och lagringsverksamhet samt tillhandahålla konsulttjänster inom dessa områden.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 52290 - Övriga stödtjänster till transport
 • 49410 - Vägtransport, godstrafik
 • 52219 - Övriga stödtjänster till landtransport
 • Organisationsnummer

  :
  556250-3630
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Schenker North & East AB
 • VD

  :
  Mats-Ive Peter Grundius
 • Bolaget registrerat

  :
  1984-11-25
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  2 053
 • Omsättning

  (TKR):
  12 252 134
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  -32 098
 • Årets resultat

  (TKR):
  -229 596
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  4 585 670
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  3 104
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  1 064 098
Visa fler år


Nyckeltal & bokslut Schenker AB

2017-12
2016-12
2015-12
20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 12 252 134 11 524 289 12 133 720
Rörelseresultat, EBIT -12 341 279 646 204 595
Resultat efter finansnetto -32 098 279 567 200 198
Årets resultat -229 596 48 817 8 432
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 2 720 773 2 055 789 2 092 205
Omsättningstillgångar 1 864 897 1 622 043 1 570 643
Tillgångar 4 585 670 3 677 832 3 662 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 470 773 066 724 249
Obeskattade reserver 56 000 0 0
Avsättningar (TKR) 1 006 020 939 849 975 776
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 980 180 1 964 917 1 962 823
Skulder och eget kapital 4 585 670 3 677 832 3 662 848
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 3 104 2 863 2 957
Varav tantiem till styrelse & VD 1 200 1 000 1 150
Löner till övriga anställda 1 064 098 969 974 1 026 531
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 464 092 404 741 423 191
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 2 053 2 106 2 121
Omsättning per anställd (TKR) 5 968 5 472 5 721
Personalkostnader per anställd (TKR) 746 655 685
Vinstmarginal -0,10% 2,43% 1,69%
Soliditet 12,73% 21,02% 19,77%
Kassalikviditet 62,36% 82,28% 79,70%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Schenker AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Schenker AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Grundius, Mats-Ive Peter
Keller, Karsten
Mayner, Algoth Lars-Göran
Åberg, Göran
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter och 0
styrelsesuppleanter.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 3 män | 1 okänd

Koncernstruktur Schenker AB

Schenker AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Schenker North & East AB och koncernmoderbolag är Deutsche Bahn AG. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.