Företagsinformation för
Ssab Emea AB

Org.nr. 556313-7933

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, framställa, förädla och sälja järn och stål samt idka därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 24100 - Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
 • 19100 - Tillverkning av stenkolsprodukter
 • 24320 - Tillverkning av kallvalsade stålband
 • 35210 - Framställning av gas
 • 38110 - Insamling av icke-farligt avfall
 • Organisationsnummer:

  556313-7933
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Ssab AB
 • VD:

  Per Olof Birger Stark
 • Bolaget registrerat:

  1987-12-17
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  5 626
 • Omsättning (TKR):

  19 797 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -270 000
 • Årets resultat (TKR):

  73 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  20 921 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  2 256 000

12 företagssidor på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Ssab Emea AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Ssab Emea AB

20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 19 797 000 19 335 000 19 213 000
Rörelseresultat, EBIT -102 000 -944 000 -549 000
Resultat efter finansnetto -270 000 -1 161 000 -1 273 000
Årets resultat 73 000 -187 000 -530 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 8 481 000 8 929 000 8 535 000
Omsättningstillgångar 12 440 000 10 582 000 11 509 000
Tillgångar 20 921 000 19 511 000 20 044 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 111 000 1 034 000 1 221 000
Obeskattade reserver 2 051 000 2 401 000 3 389 000
Avsättningar (TKR) 52 000 54 000 61 000
Långfristiga skulder 494 000 1 000 58 000
Kortfristiga skulder 17 213 000 16 021 000 15 315 000
Skulder och eget kapital 20 921 000 19 511 000 20 044 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 256 000 2 372 000 2 256 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 004 000 1 025 000 1 004 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 626 5 989 5 757
Omsättning per anställd (TKR) 3 519 3 228 3 337
Personalkostnader per anställd (TKR) 579 567 566
Vinstmarginal -0,52% -4,88% -2,86%
Soliditet 12,37% 14,16% 18,27%
Kassalikviditet 38,08% 36,07% 43,43%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Ssab Emea AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Ssab Emea AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
Bergstrand, Sven Jonas
Lindqvist, Erik Martin
i förening med en av
Fjelleng, Ketil
Huhtala, Juha Olavi
Stark, Per Olof Birger
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 7 män
1 okänd

Koncernstruktur Ssab Emea AB