Företagsinformation för
Stora Enso AB

Org.nr. 556173-3360

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall direkt eller genom helägda eller delägda bolag, idka skogsbruk, produktion av pappersmassa, papper, kartong och sågade trävaror samt annan förädling av skogsprodukter ävensom produktion av färgpigment, elektrisk kraft, samt bedriva rederi- och finansrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, samt utöva med någon av nämnda rörelsegrenar sammahängande verksamhet. Bolaget skall dock ej bedriva sådan verksamhet som anges i lagen om bankrörelse eller i lagen om finansieringsverksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 72190 - Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
 • 52290 - Övriga stödtjänster till transport
 • 20300 - Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
 • 74900 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • Organisationsnummer

  :
  556173-3360
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Stora Enso Oyj
 • VD

  :
  Per Gunnar Lyrvall
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  290
 • Omsättning

  (TKR):
  636 900
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  820 900
 • Årets resultat

  (TKR):
  3 035 500
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  30 774 300
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  8 500
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  285 600
Visa fler år


Nyckeltal & bokslut Stora Enso AB

2017-12
2016-12
2015-12
2 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 636 900 628 900 660 400
Rörelseresultat, EBIT -351 000 -260 700 -147 100
Resultat efter finansnetto 820 900 -109 900 -1 451 700
Årets resultat 3 035 500 2 328 300 -11 200
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 26 250 000 29 381 700 27 240 800
Omsättningstillgångar 4 524 300 7 011 600 5 983 000
Tillgångar 30 774 300 36 393 300 33 223 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 884 000 17 848 700 15 520 400
Obeskattade reserver 3 018 600 2 947 800 2 750 100
Avsättningar (TKR) 352 400 371 100 371 600
Långfristiga skulder 5 044 500 2 012 900 5 689 200
Kortfristiga skulder 2 474 800 13 212 800 8 892 500
Skulder och eget kapital 30 774 300 36 393 300 33 223 800
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 8 500 12 700 14 000
Varav tantiem till styrelse & VD 2 700 0 0
Löner till övriga anställda 285 600 261 000 239 800
Varav resultatlön till övriga anställda 15 000 0 0
Sociala kostnader 121 900 106 700 120 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 290 274 236
Omsättning per anställd (TKR) 2 196 2 295 2 798
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 496 1 388 1 584
Vinstmarginal -55,11% -41,45% -22,27%
Soliditet 71,67% 54,88% 52,67%
Kassalikviditet 182,81% 53,07% 67,28%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Stora Enso AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Stora Enso AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Firman tecknas ensam av
Lyrvall, Per Gunnar
Firman tecknas två i förening av
Bresky, Annica Evangelia
Hagelberg, Sara Johanna
Hallberg, Jenny Magdalena
Hansen, Knut Hartvig
Johansson, Ulrik John Magnus
Lindberg, Lars Mikael
Lindemann, Michael
Lindman, Johan Tryggve Einar
Malmborg, Kjell Anders
Mustonen, Tuomas Antero
Selderman, Anders Olof Pontus
Wallén, Åsa Maria Birgitta

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 12 män

Koncernstruktur Stora Enso AB

Stora Enso AB ingår i en koncern med 0 bolag. Koncernmoderbolag är Stora Enso Oyj. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.