Företagsinformation för
Swedish Match AB

Org.nr. 556015-0756

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556015-0756
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Lars Arne Martin Dahlgren
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  43
 • Omsättning (TKR):

  53 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  2 401 000
 • Årets resultat (TKR):

  4 041 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  53 032 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  49 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  41 000

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Swedish Match AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Swedish Match AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Anderberg, Per Alf
Dahlgren, Lars Arne Martin
Edenström, Petra Annette
Forsell, Johanna Marlene C
Hedevåg, Anna Sofia
Heiman, Ingrid Marie-Louise
Lagercrantz, Carl Fredrik
Peyron, Fredrik
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 7 män
2 okända

Bokslut Swedish Match AB

3 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 53 000 40 000 48 000
Rörelseresultat, EBIT -209 000 -145 000 -154 000
Resultat efter finansnetto 2 401 000 2 038 000 -508 000
Årets resultat 4 041 000 3 614 000 989 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 49 721 000 48 886 000 51 313 000
Omsättningstillgångar 3 311 000 2 227 000 1 977 000
Tillgångar 53 032 000 51 113 000 53 290 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 434 000 21 215 000 20 846 000
Obeskattade reserver 995 000 675 000 415 000
Avsättningar (TKR) 100 000 48 000 35 000
Långfristiga skulder 26 338 000 25 911 000 26 138 000
Kortfristiga skulder 7 165 000 3 264 000 5 856 000
Skulder och eget kapital 53 032 000 51 113 000 53 290 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 49 000 42 000 37 000
Varav tantiem till styrelse & VD 21 000 16 000 11 000
Löner till övriga anställda 41 000 34 000 35 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 42 000 33 000 52 000
Utdelning till aktieägare 2 954 763 3 778 316 1 467 578
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 43 40 41
Omsättning per anställd (TKR) 1 233 1 000 1 171
Personalkostnader per anställd (TKR) 3 558 3 125 3 293
Vinstmarginal -394,34% -362,50% -320,83%
Soliditet 36,11% 42,46% 39,68%
Kassalikviditet 46,21% 68,23% 33,76%

Årsredovisningar Swedish Match AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Swedish Match AB