Telefonnummer, personer, företag och platser

Företagsinformation för
Veolia Sweden AB

Org.nr. 559065-3506

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, tillhandahålla: Energilösningar såsom energiproduktion, fjärrvärme, energioptimering samt industriell mediaförsörjning. Servicetjänster såsom fastighetstekniska drift- och underhållstjänster och teknisk fastighetsförvaltning. Drift av privata och allmänna vatten- och avloppsanläggningar innefattande vattenförsörjning och hantering av avfallsvatten. Verksamheten innebär även att driva affärsverksamhet inom VA-sektorn och därtill relaterad miljö- och utvecklingsverksamhet. Industriell avfallshantering innefattande insamling, transportering, återvinning och bortskaffande av avfall. Verksamheten innebär även att förebygga avfall, återanvändning, materialåtervinning samt annan återvinning, till exempel energiåtervinning. Bolagets verksamhetsområde innefattar även att äga och förvalta aktier och andra tillgångar samt att bistå med finansiering, försäljning och därmed förenlig verksamhet inom respektive verksamhetsområde.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 81221 - Rengöring av byggnader
 • 68320 - Fastighetsförvaltning på uppdrag
 • 25620 - Metallegoarbeten
 • 36001 - Grundvattenförsörjning
 • 33200 - Installation av industrimaskiner och -utrustning
 • Organisationsnummer

  :
  559065-3506
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Veolia Nordic AB
 • VD

  :
  Håkon Rykkelid Vist
 • Bolaget registrerat

  :
  2016-06-09
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  495
 • Omsättning

  (TKR):
  1 071 911
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  24 488
 • Årets resultat

  (TKR):
  681
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  1 139 205
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  0
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  247 085
Visa fler år

45 företagssidor på hitta

Visa fler
Visa större karta

Årsredovisningar Veolia Sweden AB

Årsredovisning 2017-12
Årsredovisning 2016-12


Nyckeltal & bokslut Veolia Sweden AB

2017-12
2016-12
2 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12*
Omsättning 1 071 911 73 818
Rörelseresultat, EBIT 27 587 6 333
Resultat efter finansnetto 24 488 5 903
Årets resultat 681 304
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12*
Anläggningstillgångar 633 197 35 129
Omsättningstillgångar 506 008 46 209
Tillgångar 1 139 205 81 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 985 5 304
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (TKR) 160 877 0
Långfristiga skulder 437 000 30 000
Kortfristiga skulder 384 343 46 034
Skulder och eget kapital 1 139 205 81 338
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12*
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 247 085 18 511
Varav resultatlön till övriga anställda 1 374 0
Sociala kostnader 105 624 6 990
Utdelning till aktieägare 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12*
Antal anställda 495 75
Omsättning per anställd (TKR) 2 165 984
Personalkostnader per anställd (TKR) 715 340
Vinstmarginal 2,57% 8,58%
Soliditet 13,78% 6,52%
Kassalikviditet 128,21% 99,18%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12

Befattningshavare Veolia Sweden AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Veolia Sweden AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas i förening av
ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 3 män

Koncernstruktur Veolia Sweden AB

Veolia Sweden AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Veolia Nordic AB och koncernmoderbolag är Veolia Environnement. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.