Ingen träff på fastpriset, visar utökat resultat.

Fastpriset (27 st.)