facebook_pixelLuleå Energi AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Luleå Energi AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska producera och distribuera ledningsbunden energi samt bedriva handel med el. Vidare ska bolaget bedriva en aktiv verksamhet för effektiv energianvänding och utveckling av därtill tillhörande tjänster samt annan därmed samhörande verksamhet. Bolaget ska i egen regi eller via ägande i annat bolag bygga och förvalta elanläggningar, tillverka träpellets, producera energi, samt erbjuda en öppen fiberbaserad kommunikationsstruktur eller annan samhörande verksamhet. Bolagets syfte är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och kommunikation. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)781 127749 302711 502
Rörelseresultat, EBIT (tkr)64 65871 63498 080
Resultat efter finansnetto (tkr)86 67297 190121 458
Årets resultat (tkr)51 06572 95791 761
Summa tillgångar (tkr)1 046 9381 100 2781 122 728
Antal anställda777466

Årsredovisningar Luleå Energi AB

Bolagets ägare

Luleå Energi AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Luleå Energi AB
556139-8255
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)781 127749 302711 502
Rörelseresultat, EBIT (tkr)64 65871 63498 080
Resultat efter finansnetto (tkr)86 67297 190121 458
Årets resultat (tkr)51 06572 95791 761

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)659 354644 760624 165
Omsättningstillgångar (tkr)387 584455 518498 563
Tillgångar (tkr)1 046 9381 100 2781 122 728
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)523 090575 389612 417
Obeskattade reserver (tkr)313 569302 116302 952
Avsättningar (tkr)2 1022 0872 248
Långfristiga skulder (tkr)1 3051 4252 286
Kortfristiga skulder (tkr)206 872219 261202 825
Skulder och eget kapital (tkr)1 046 9381 100 2781 122 728

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 6761 4731 533
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)39 01635 43531 418
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)18 43016 49014 489
Utdelning till aktieägare (tkr)34 457103 363109 985

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda777466
Omsättning per anställd (tkr)10 14510 12610 780
Personalkostnader per anställd (tkr)768722719
Vinstmarginal8.3%9.6%13.8%
Soliditet71.5%72.1%74.0%
Kassalikviditet184.0%204.3%243.7%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas ensam av.Larsson, Malin Elisabeth.Firman tecknas av.Lundqvist, Nils Jens Gustav.i förening med en av.ledamöterna.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

55 år

Karta

Energigränden 1, 977 54 Luleå

Karta och andra adresser

Energigränden 1, 977 54 Luleå

Luleå Energi AB har verksamhet på Energigränden 1, Luleå. 

Luleå Energi AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Luleåskontoret är Luleå Energi AB i Luleå.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget ska producera och distribuera ledningsbunden energi samt bedriva handel med el. Vidare ska bolaget bedriva en aktiv verksamhet för effektiv energianvänding och utveckling av därtill tillhörande tjänster samt annan därmed samhörande verksamhet. Bolaget ska i egen regi eller via ägande i annat bolag bygga och förvalta elanläggningar, tillverka träpellets, producera energi, samt erbjuda en öppen fiberbaserad kommunikationsstruktur eller annan samhörande verksamhet. Bolagets syfte är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och kommunikation. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.

  • 35300 - Försörjning av värme och kyla
  • 35140 - Handel med elektricitet