facebook_pixelLuleå Hamn AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Luleå Hamn AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att skapa förutsättningar för en effektiv handelssjöfart såväl sommar- som vintertid. I hamnen ska bolaget bedriva godshantering- och lagringsverkamhet inom ett nationellt transportcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik. Bolaget ska äga och förvalta mark, infrastruktur och anläggningar med syfte att utveckla industriell verksamhet och annan företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå kommuns hamnområden. Bolaget ska även bedriva hamnbogsering, isbrytning, annan service till sjöfarten samt förekommande farledsarbete.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning (tkr)87 91483 12079 371
Rörelseresultat, EBIT (tkr)18 12215 3569 188
Resultat efter finansnetto (tkr)17 32314 8308 461
Årets resultat (tkr)4 7375 2222 218
Summa tillgångar (tkr)219 187196 343175 919
Antal anställda302933

Årsredovisningar Luleå Hamn AB

Bolagets ägare

Luleå Hamn AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Luleå Hamn AB
556148-1028
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning (tkr)87 91483 12079 371
Rörelseresultat, EBIT (tkr)18 12215 3569 188
Resultat efter finansnetto (tkr)17 32314 8308 461
Årets resultat (tkr)4 7375 2222 218

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Anläggningstillgångar (tkr)205 145132 463118 540
Omsättningstillgångar (tkr)14 04263 88057 379
Tillgångar (tkr)219 187196 343175 919
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Eget kapital (tkr)31 90530 13424 912
Obeskattade reserver (tkr)87 15675 97967 890
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)39 36533 00066 000
Kortfristiga skulder (tkr)60 76257 23017 118
Skulder och eget kapital (tkr)219 187196 343175 919

Löner och utdelningar (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 1221 0781 004
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)16 52516 29618 729
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)7 4657 9718 678
Utdelning till aktieägare (tkr)3 4652 966

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Antal anställda302933
Omsättning per anställd (tkr)2 9302 8662 405
Personalkostnader per anställd (tkr)837874861
Vinstmarginal20.6%18.5%11.6%
Soliditet43.2%43.2%42.0%
Kassalikviditet22.8%111.3%334.1%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas av en av.Ahlqvist, Karin Birgitta.Johansson, Carl-Anders Robert.i förening med.Vuorinen, Henrik Juho Elead.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

61 år

Karta

Strömörvägen 9, 974 37 Luleå

Karta och andra adresser

Strömörvägen 9, 974 37 Luleå

Luleå Hamn AB har verksamhet på Strömörvägen 9, Luleå. 

Luleå Hamn AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Luleåskontoret är Luleå Hamn AB i Luleå.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att skapa förutsättningar för en effektiv handelssjöfart såväl sommar- som vintertid. I hamnen ska bolaget bedriva godshantering- och lagringsverkamhet inom ett nationellt transportcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik. Bolaget ska äga och förvalta mark, infrastruktur och anläggningar med syfte att utveckla industriell verksamhet och annan företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå kommuns hamnområden. Bolaget ska även bedriva hamnbogsering, isbrytning, annan service till sjöfarten samt förekommande farledsarbete.

  • 52220 - Stödtjänster till sjötransport
  • 52241 - Hamngodshantering