Företagsinformation för
Axfood AB

Org.nr. 556542-0824

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva dagligvaruhandel, partihandel, detaljhandel och konsultverksamhet inom dagligvarubranschen, väsentligen inom livsmedelsbranschen, samt äga och förvalta värdepapper, inventarier och fast egendom, samt bedriva finansieringsrörelse utan att bedriva sådan tillståndspliktig rörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ävensom utöva liknande verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556542-0824
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  AxRetail AB
 • VD:

  Klas Balkow
 • Bolaget registrerat:

  1997-05-14
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  150
 • Omsättning (TKR):

  228 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -86 000
 • Årets resultat (TKR):

  1 101 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  7 237 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  46 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  76 000

2 företagssidor på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Axfood AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Axfood AB

300 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12
Omsättning 228 000 205 000
Rörelseresultat, EBIT -89 000 -87 000
Resultat efter finansnetto -86 000 -84 000
Årets resultat 1 101 000 992 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 3 218 000 3 177 000
Omsättningstillgångar 4 019 000 4 185 000
Tillgångar 7 237 000 7 362 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 106 000 3 894 000
Obeskattade reserver 2 127 000 1 653 000
Avsättningar (TKR) 22 000 20 000
Långfristiga skulder 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 1 981 000 1 794 000
Skulder och eget kapital 7 237 000 7 362 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 46 000 45 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 76 000 74 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 55 000 52 000
Utdelning till aktieägare 1 259 224 1 888 836
Nyckeltal 2016-12 2015-12
Antal anställda 150 141
Omsättning per anställd (TKR) 1 520 1 454
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 180 1 213
Vinstmarginal -39,04% -42,44%
Soliditet 64,08% 69,06%
Kassalikviditet 202,88% 233,28%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Axfood AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Axfood AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas i förening av
Balkow, Klas
Brunell Livfors, Maria Christina
eller en av dem i förening med en av
Mörner Berg, Caroline Beatrice P
Olofsson, Lars Göran
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter och 0
styrelsesuppleanter.

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 8 män

Koncernstruktur Axfood AB