Företagsinformation för
Axfood AB

Org.nr. 556542-0824

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva dagligvaruhandel, partihandel, detaljhandel och konsultverksamhet inom dagligvarubranschen, väsentligen inom livsmedelsbranschen, samt äga och förvalta värdepapper, inventarier och fast egendom, samt bedriva finansieringsrörelse utan att bedriva sådan tillståndspliktig rörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ävensom utöva liknande verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556542-0824
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  AxRetail AB
 • VD:

  Klas Balkow
 • Bolaget registrerat:

  1997-05-14
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  141
 • Omsättning (TKR):

  205 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -84 000
 • Årets resultat (TKR):

  992 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  7 362 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  45 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  74 000

2 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Axfood AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Axfood AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas i förening av
Balkow, Klas
Brunell Livfors, Maria Christina
eller en av dem i förening med en av
Mörner Berg, Caroline Beatrice P
Olofsson, Lars Göran
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

5 kvinnor | 8 män

Bokslut Axfood AB

300 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12
Omsättning 205 000 177 000
Rörelseresultat, EBIT -87 000 -143 000
Resultat efter finansnetto -84 000 -128 000
Årets resultat 992 000 826 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 3 177 000 3 185 000
Omsättningstillgångar 4 185 000 3 181 000
Tillgångar 7 362 000 6 366 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 894 000 3 794 000
Obeskattade reserver 1 653 000 1 226 000
Avsättningar (TKR) 20 000 22 000
Långfristiga skulder 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 1 794 000 1 323 000
Skulder och eget kapital 7 362 000 6 366 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 45 000 19 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 74 000 51 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 52 000 35 000
Utdelning till aktieägare 1 888 836 892 000
Nyckeltal 2015-12 2014-12
Antal anställda 141 103
Omsättning per anställd (TKR) 1 454 1 718
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 213 1 019
Vinstmarginal -42,44% -80,79%
Soliditet 69,06% 73,46%
Kassalikviditet 233,28% 240,44%

Årsredovisningar Axfood AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Axfood AB