Företagsinformation för
Axfood AB

Org.nr. 556542-0824

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva dagligvaruhandel, partihandel, detaljhandel och konsultverksamhet inom dagligvarubranschen, väsentligen inom livsmedelsbranschen, samt äga och förvalta värdepapper, inventarier och fast egendom, samt bedriva finansieringsrörelse utan att bedriva sådan tillståndspliktig rörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ävensom utöva liknande verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer

  :
  556542-0824
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  AxRetail AB
 • VD

  :
  Klas Balkow
 • Bolaget registrerat

  :
  1997-05-14
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  164
 • Omsättning

  (TKR):
  242 000
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  -119 000
 • Årets resultat

  (TKR):
  1 259 000
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  7 259 000
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  45 000
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  96 000
Visa fler år

4 företagssidor på hitta

Visa större karta


Nyckeltal & bokslut Axfood AB

2017-12
2016-12
2015-12
300 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 242 000 228 000 205 000
Rörelseresultat, EBIT -122 000 -89 000 -87 000
Resultat efter finansnetto -119 000 -86 000 -84 000
Årets resultat 1 259 000 1 101 000 992 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 3 366 000 3 218 000 3 177 000
Omsättningstillgångar 3 893 000 4 019 000 4 185 000
Tillgångar 7 259 000 7 237 000 7 362 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 082 000 3 106 000 3 894 000
Obeskattade reserver 2 400 000 2 127 000 1 653 000
Avsättningar (TKR) 28 000 22 000 20 000
Långfristiga skulder 2 000 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 1 747 000 1 981 000 1 794 000
Skulder och eget kapital 7 259 000 7 237 000 7 362 000
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 45 000 46 000 45 000
Varav tantiem till styrelse & VD 18 000 0 0
Löner till övriga anställda 96 000 76 000 74 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 68 000 55 000 52 000
Utdelning till aktieägare 1 467 737 1 259 224 1 888 836
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 164 150 141
Omsättning per anställd (TKR) 1 476 1 520 1 454
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 384 1 180 1 213
Vinstmarginal -50,41% -39,04% -42,44%
Soliditet 66,26% 64,08% 69,06%
Kassalikviditet 222,84% 202,88% 233,28%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Axfood AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Axfood AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas i förening av
Balkow, Klas
Brunell Livfors, Maria Christina
eller en av dem i förening med en av
Mörner Berg, Caroline Beatrice P
Olofsson, Lars Göran
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattnings havere

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 8 män

Koncernstruktur Axfood AB

Axfood AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är AxRetail AB och koncernmoderbolag är B J A Croonen BV. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.