Företagsinformation för
Danderyds Sjukhus AB

Org.nr. 556575-6169

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva sjukvård samt därtill hörande forskning- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet och därmed stödjande verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt'ägaren/i ägarens ställe. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen fullgöra Stockholms läns landsting ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 86102 - Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
 • 86221 - Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus
 • 86901 - Medicinsk laboratorieverksamhet m.m.
 • Organisationsnummer

  :
  556575-6169
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Landstingshuset i Stockholm AB
 • VD

  :
  Yvonne Birgitta Haglund Åkerlind
 • Bolaget registrerat

  :
  1999-09-17
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  3 948
 • Omsättning

  (TKR):
  3 887 222
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  -88 579
 • Årets resultat

  (TKR):
  -10 367
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  2 550 501
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  3 177
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  1 692 411
Visa fler år


Nyckeltal & bokslut Danderyds Sjukhus AB

2017-12
2016-12
2015-12
4 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 3 887 222 3 661 128 3 597 369
Rörelseresultat, EBIT -28 541 36 114 -24 743
Resultat efter finansnetto -88 579 758 -240 737
Årets resultat -10 367 -2 687 -7 503
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 351 022 311 734 305 298
Omsättningstillgångar 2 199 479 1 928 359 1 859 949
Tillgångar 2 550 501 2 240 093 2 165 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 239 322 606 298 380
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 1 508 753 1 326 981 1 198 298
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 729 510 590 506 668 569
Skulder och eget kapital 2 550 501 2 240 093 2 165 247
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 3 177 2 889 3 102
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 692 411 1 602 630 1 601 667
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 820 176 731 495 900 711
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 3 948 3 804 3 849
Omsättning per anställd (TKR) 985 962 935
Personalkostnader per anställd (TKR) 637 614 651
Vinstmarginal -0,73% 0,99% -0,69%
Soliditet 12,24% 14,40% 13,78%
Kassalikviditet 300,00% 324,40% 276,07%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Danderyds Sjukhus AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Danderyds Sjukhus AB

Tillsynsbefattningar