Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Folktandvården Stockholms Län AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva folktandvård. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt 'ägaren/i ägarens ställe.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2022-12*2021-12*2020-12*
Omsättning (tkr)1 728 2371 743 2061 599 632
Rörelseresultat, EBIT (tkr)164 036174 531132 048
Resultat efter finansnetto (tkr)139 853106 979112 455
Årets resultat (tkr)-6 4573 267-11 075
Summa tillgångar (tkr)1 539 4251 664 9671 486 048
Antal anställda1 7751 8591 879

Årsredovisningar Folktandvården Stockholms Län AB

Bolagets ägare

Folktandvården Vallentuna har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2022-12*2021-12*2020-12*
Omsättning (tkr)1 728 2371 743 2061 599 632
Rörelseresultat, EBIT (tkr)164 036174 531132 048
Resultat efter finansnetto (tkr)139 853106 979112 455
Årets resultat (tkr)-6 4573 267-11 075

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2022-12*2021-12*2020-12*
Anläggningstillgångar (tkr)234 817217 233204 359
Omsättningstillgångar (tkr)1 304 6081 447 7341 281 689
Tillgångar (tkr)1 539 4251 664 9671 486 048
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2022-12*2021-12*2020-12*
Eget kapital (tkr)351 857481 845478 577
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)786 907773 892707 802
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)400 661409 230299 669
Skulder och eget kapital (tkr)1 539 4251 664 9671 486 048

Löner och utdelningar (TKR)

2022-12*2021-12*2020-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)2 0861 9441 876
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)711 633722 645699 358
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)293 091305 270271 201
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2022-12*2021-12*2020-12*
Antal anställda1 7751 8591 879
Omsättning per anställd (tkr)974938851
Personalkostnader per anställd (tkr)567554518
Vinstmarginal9.5%10.0%8.3%
Soliditet22.9%28.9%32.2%
Kassalikviditet325.6%353.8%427.7%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Axelsson Lindgren, H E Katarina.Sandström, Kerstin Carina Yvonne.Sjöholm, Nils Daniel.Thörnqvist, Karl Jonas.Firman tecknas av en av.Axelsson Lindgren, H E Katarina.Sandström, Kerstin Carina Yvonne.Sjöholm, Nils Daniel.Thörnqvist, Karl Jonas.i förening med en av.Fooladi, Pia Susanna.Karlsson, Pär Jörgen.Mellat, Soheila.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

63 år

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva folktandvård. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt 'ägaren/i ägarens ställe.

  • 86230 - Tandläkarverksamhet