Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Eskilstuna kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster och att biträda kommunstyrelsen med sysselsättnings- och näringslivsfrågor i kommunen. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att driva badanläggning'/-ar och därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för kommunens bostadspolitiska mål främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vidare skall bolaget främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet och annan samhällsservice i Eskilstuna kommun samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskiletuna. Bolaget har även som ändamål med sin verksamhet att utveckla badverksamheten i Eskilstuna kommun och bidra till utvecklingen av Eskilstuna som boende-, besöks- och turistort.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2022-12*2021-12*2020-12*
Omsättning (tkr)1 579 1871 445 0392 024 585
Rörelseresultat, EBIT (tkr)133 066121 274649 613
Resultat efter finansnetto (tkr)73 46771 511599 231
Årets resultat (tkr)77 18462 813485 412
Summa tillgångar (tkr)6 002 9145 455 9884 798 672
Antal anställda488490485

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2022-12*2021-12*2020-12*
Omsättning (tkr)1 579 1871 445 0392 024 585
Rörelseresultat, EBIT (tkr)133 066121 274649 613
Resultat efter finansnetto (tkr)73 46771 511599 231
Årets resultat (tkr)77 18462 813485 412

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2022-12*2021-12*2020-12*
Anläggningstillgångar (tkr)5 908 0825 346 7424 742 917
Omsättningstillgångar (tkr)94 832109 24655 755
Tillgångar (tkr)6 002 9145 455 9884 798 672
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2022-12*2021-12*2020-12*
Eget kapital (tkr)922 104876 2521 148 311
Obeskattade reserver (tkr)132 222132 222132 222
Avsättningar (tkr)64 11569 05455 633
Långfristiga skulder (tkr)3 830 0003 232 0002 567 000
Kortfristiga skulder (tkr)1 054 4731 146 460895 506
Skulder och eget kapital (tkr)6 002 9145 455 9884 798 672

Löner och utdelningar (TKR)

2022-12*2021-12*2020-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)2 3542 3082 178
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)182 319176 477170 820
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)74 86466 04666 635
Utdelning till aktieägare (tkr)36 58731 332334 872

Nyckeltal

2022-12*2021-12*2020-12*
Antal anställda488490485
Omsättning per anställd (tkr)3 2362 9494 174
Personalkostnader per anställd (tkr)532500494
Vinstmarginal8.4%8.4%32.1%
Soliditet16.9%17.8%25.9%
Kassalikviditet8.9%9.5%6.1%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Firman tecknas av en av.ledamöterna.i förening med.Elf, Lars Fredrik.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

58 år

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Eskilstuna kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och lokaler och därtill hörande anordningar samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster och att biträda kommunstyrelsen med sysselsättnings- och näringslivsfrågor i kommunen. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att driva badanläggning'/-ar och därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för kommunens bostadspolitiska mål främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vidare skall bolaget främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet och annan samhällsservice i Eskilstuna kommun samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskiletuna. Bolaget har även som ändamål med sin verksamhet att utveckla badverksamheten i Eskilstuna kommun och bidra till utvecklingen av Eskilstuna som boende-, besöks- och turistort.

  • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
  • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
  • 68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler