Företagsinformation för
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Org.nr. 556935-7501

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för drift samt resurser och kompetens för förvaltning och utveckling av respektive ägarbolags anläggningar och egendom i övrigt. Bolaget skall för ägarbolagen bedriva produktion och distribution av energi, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät och drickvatten samt insamling,, omhändertagande och rening av avloppsvatten samt avfall. Bolaget skall även för ägarbolagen bedriva återvinnings- och restprodukthantering samt elnätsverksamhet. Bolaget får i förhållande till ovanstående även tillhandahålla därtill tillhörande tjänster, samt får i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även tillhandahålla transporttjänster samt anskaffning och förvaltning av fordon och entreprenadmaskiner för Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 38110 - Insamling av icke-farligt avfall
 • 35300 - Försörjning av värme och kyla
 • 38120 - Insamling av farligt avfall
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 36001 - Grundvattenförsörjning
 • Organisationsnummer

  :
  556935-7501
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Eskilstuna Energi och Miljö AB
 • VD

  :
  Mats Erik Olofsson
 • Bolaget registrerat

  :
  2013-07-04
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  536
 • Omsättning

  (TKR):
  1 041 191
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  0
 • Årets resultat

  (TKR):
  -649
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  235 262
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  2 423
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  232 493
Visa fler år

Årsredovisningar Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Årsredovisning 2017-12
Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12


Nyckeltal & bokslut Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

2017-12
2016-12
2015-12
2 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 1 041 191 1 036 033 1 048 448
Rörelseresultat, EBIT 856 1 291 102
Resultat efter finansnetto 0 0 0
Årets resultat -649 -127 -320
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 102 870 107 076 96 927
Omsättningstillgångar 132 392 132 855 120 781
Tillgångar 235 262 239 931 217 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 737 9 386 9 513
Obeskattade reserver 1 096 447 320
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 100 000 82 000 0
Kortfristiga skulder 125 429 148 098 207 875
Skulder och eget kapital 235 262 239 931 217 708
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 2 423 2 369 2 424
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 232 493 223 962 208 260
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 100 192 97 924 96 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 536 537 512
Omsättning per anställd (TKR) 1 943 1 929 2 048
Personalkostnader per anställd (TKR) 625 604 600
Vinstmarginal 0,08% 0,12% 0,01%
Soliditet 4,05% 4,05% 4,48%
Kassalikviditet 95,36% 82,48% 53,23%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 7 män

Koncernstruktur Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Eskilstuna Energi och Miljö AB och koncernmoderbolag är Eskilstuna Kommun. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.