Företagsinformation för
Ncc AB

Org.nr. 556034-5174

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, tillverka och försälja byggmaterial, utrustningar för vattenrening, bedriva kapitalrörelse, förvärva, äga förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter, bedriva trafikrörelse, industriell mekanisk verkstadsrörelse samt bedriva annan med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom att tillhandahålla stabstjänster.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
 • 43999 - Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
 • 42130 - Anläggning av broar och tunnlar
 • 42990 - Övriga anläggningsarbeten
 • 42210 - Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
 • Organisationsnummer:

  556034-5174
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Nordstjernan AB
 • VD:

  Erik Peter Wågström
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  6 675
 • Omsättning (TKR):

  20 340 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  1 511 000
 • Årets resultat (TKR):

  1 411 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  24 303 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  49 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  3 251 000

35 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Ncc AB

Exekutiva befattningar

 • Erik Peter Wågström, Extern VD
  52 år

Styrelsemedlemmar Ncc AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Ax:Son Johnson, Viveca Margaret E
Billberg, Ann Cecilia Olofsdotter
Billing, Tomas Gunnar
Broman, Bengt Håkan
Claesson, Bengt Niclas
Edblad, Eva Carina
Gjörup, Peter Frederik
Hagman, Svante
Johansson, Sven-Olof
Kaae, Klaus
Lavén, Anna Carola
Lindell Saeby, Ann Enis Birgitta
Litzén, Ulla Viveka
Lundgren, Lars Mattias
Salonen, Jyri-Heikki
Vitzthum von Eckstädt, Carl Christoph Eric
Wågström, Erik Peter
Zethraeus Lindstedt, Eva Charlotte
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 6 män
1 okänd

Bokslut Ncc AB

30 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12
Omsättning 20 340 000 19 614 000
Rörelseresultat, EBIT 688 000 582 000
Resultat efter finansnetto 1 511 000 1 338 000
Årets resultat 1 411 000 1 777 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 10 034 000 6 700 000
Omsättningstillgångar 14 269 000 14 412 000
Tillgångar 24 303 000 21 112 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 037 000 7 931 000
Obeskattade reserver 441 000 348 000
Avsättningar (TKR) 545 000 617 000
Långfristiga skulder 2 573 000 2 790 000
Kortfristiga skulder 12 707 000 9 426 000
Skulder och eget kapital 24 303 000 21 112 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 49 000 45 000
Varav tantiem till styrelse & VD 10 000 2 900
Löner till övriga anställda 3 251 000 3 073 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 1 409 000 1 369 000
Utdelning till aktieägare 5 002 850 0
Nyckeltal 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 675 6 610
Omsättning per anställd (TKR) 3 047 2 967
Personalkostnader per anställd (TKR) 707 679
Vinstmarginal 3,38% 2,97%
Soliditet 34,38% 38,75%
Kassalikviditet 111,94% 149,88%

Årsredovisningar Ncc AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Ncc AB