Företagsinformation för
Ncc AB

Org.nr. 556034-5174

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, tillverka och försälja byggmaterial, utrustningar för vattenrening, bedriva kapitalrörelse, förvärva, äga förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter, bedriva trafikrörelse, industriell mekanisk verkstadsrörelse samt bedriva annan med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom att tillhandahålla stabstjänster.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556034-5174
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Nordstjernan AB
 • VD:

  Erik Peter Wågström
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  6 569
 • Omsättning (TKR):

  20 873 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  1 129 000
 • Årets resultat (TKR):

  1 306 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  15 020 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  34 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  3 067 000

34 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Ncc AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Ncc AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Aarstad, Geir Magne
Andersson, Christer Åke
Ax:Son Johnson, Viveca Margaret E
Billberg, Ann Cecilia Olofsdotter
Billing, Tomas Gunnar
Broman, Bengt Håkan
Claesson, Bengt Niclas
Edblad, Eva Carina
Hagman, Svante
Jönsson, Mats Åke
Kaae, Klaus
Lavén, Anna Carola
Lindell Saeby, Ann Enis Birgitta
Litzén, Ulla Viveka
Lundgren, Lars Mattias
Nørgaard, Birgit
Salonen, Jyri-Heikki
Savolainen, Harri Sakari
Wågström, Erik Peter
Zethraeus Lindstedt, Eva Charlotte
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 7 män
2 okända

Bokslut Ncc AB

30 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 20 873 000 20 340 000 19 614 000
Rörelseresultat, EBIT 374 000 688 000 582 000
Resultat efter finansnetto 1 129 000 1 511 000 1 338 000
Årets resultat 1 306 000 1 411 000 1 777 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 4 789 000 10 034 000 6 700 000
Omsättningstillgångar 10 231 000 14 269 000 14 412 000
Tillgångar 15 020 000 24 303 000 21 112 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 677 000 8 037 000 7 931 000
Obeskattade reserver 527 000 441 000 348 000
Avsättningar (TKR) 569 000 545 000 617 000
Långfristiga skulder 2 072 000 2 573 000 2 790 000
Kortfristiga skulder 8 175 000 12 707 000 9 426 000
Skulder och eget kapital 15 020 000 24 303 000 21 112 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 34 000 49 000 45 000
Varav tantiem till styrelse & VD 2 300 10 000 2 900
Löner till övriga anställda 3 067 000 3 251 000 3 073 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 344 000 1 409 000 1 369 000
Utdelning till aktieägare 5 336 000 5 002 850 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 569 6 675 6 610
Omsättning per anställd (TKR) 3 178 3 047 2 967
Personalkostnader per anställd (TKR) 677 707 679
Vinstmarginal 1,79% 3,38% 2,97%
Soliditet 27,01% 34,38% 38,75%
Kassalikviditet 124,45% 111,94% 149,88%

Årsredovisningar Ncc AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Ncc AB