Företagsinformation för
Skanska AB

Org.nr. 556000-4615

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksamhet företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning - dock ej verksamhet som stadgas i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer

  :
  556000-4615
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • VD

  :
  Anders Malte Danielsson
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  124
 • Omsättning

  (TKR):
  698 000
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  4 310 000
 • Årets resultat

  (TKR):
  4 321 000
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  11 820 000
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  148 800
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  94 600
Visa fler år

5 företagssidor på hitta

Visa större karta


Nyckeltal & bokslut Skanska AB

2017-12
2016-12
2015-12
5 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 698 000 674 000 679 000
Rörelseresultat, EBIT -93 000 -78 000 -94 000
Resultat efter finansnetto 4 310 000 3 444 000 2 381 000
Årets resultat 4 321 000 3 429 000 2 390 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 11 657 000 11 525 000 11 499 000
Omsättningstillgångar 163 000 167 000 176 000
Tillgångar 11 820 000 11 692 000 11 675 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 213 000 6 360 000 6 474 000
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 307 000 283 000 310 000
Långfristiga skulder 4 177 000 4 918 000 4 769 000
Kortfristiga skulder 123 000 131 000 122 000
Skulder och eget kapital 11 820 000 11 692 000 11 675 000
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 148 800 104 100 86 800
Varav tantiem till styrelse & VD 12 200 34 000 24 000
Löner till övriga anställda 94 600 92 300 95 900
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 102 000 110 000 93 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 124 111 108
Omsättning per anställd (TKR) 5 629 6 072 6 287
Personalkostnader per anställd (TKR) 2 884 3 067 2 775
Vinstmarginal -13,32% -11,57% -13,84%
Soliditet 61,02% 54,40% 55,45%
Kassalikviditet 132,52% 127,48% 144,26%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Skanska AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Skanska AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Danielsson, Anders Malte
Fellenius Omnell, Caroline Anna C
Kennedy, Richard Anthony
Larsson, Claes Erik
Mettälä, Kirsi Kaarin Sinikka
Persson, Lars Magnus
eller en av dem i förening med
Bylund, Ingrid Katarina
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Styrelsen ska bestå av 9 styrelseledamöter och 0
styrelsesuppleanter.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 9 män | 2 okända

Koncernstruktur Skanska AB