Företagsinformation för
Skanska AB

Org.nr. 556000-4615

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksamhet företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning - dock ej verksamhet som stadgas i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556000-4615
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Johan Erik Karlström
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  111
 • Omsättning (TKR):

  674 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  3 444 000
 • Årets resultat (TKR):

  3 429 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  11 692 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  104 100
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  92 300

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Skanska AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Skanska AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Cavallaro, Richard
Danielsson, Anders Malte
Fellenius Omnell, Caroline Anna C
Karlström, Johan Erik
Larsson, Claes Erik
Olofsson, Pierre Stefan
Rörsgård, Veronica
Wallin, Berndt Peter
Williamson, Mats William
Åkerman, Christel Margaretha
eller en av dem i förening med
Bylund, Ingrid Katarina
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 9 män
3 okända

Bokslut Skanska AB

4 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 674 000 679 000 620 000
Rörelseresultat, EBIT -78 000 -94 000 -18 000
Resultat efter finansnetto 3 444 000 2 381 000 2 464 000
Årets resultat 3 429 000 2 390 000 2 469 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 11 525 000 11 499 000 11 407 000
Omsättningstillgångar 167 000 176 000 221 000
Tillgångar 11 692 000 11 675 000 11 628 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 360 000 6 474 000 6 938 000
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 283 000 310 000 304 000
Långfristiga skulder 4 918 000 4 769 000 4 282 000
Kortfristiga skulder 131 000 122 000 104 000
Skulder och eget kapital 11 692 000 11 675 000 11 628 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 104 100 86 800 83 700
Varav tantiem till styrelse & VD 34 000 24 000 26 900
Löner till övriga anställda 92 300 95 900 111 800
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 110 000 93 000 84 000
Utdelning till aktieägare 3 376 795 3 082 776 2 772 827
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 111 108 110
Omsättning per anställd (TKR) 6 072 6 287 5 636
Personalkostnader per anställd (TKR) 3 067 2 775 2 785
Vinstmarginal -11,57% -13,84% -2,90%
Soliditet 54,40% 55,45% 59,67%
Kassalikviditet 127,48% 144,26% 212,50%

Årsredovisningar Skanska AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Skanska AB