Företagsinformation för
Skanska AB

Org.nr. 556000-4615

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksamhet företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning - dock ej verksamhet som stadgas i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556000-4615
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Johan Erik Karlström
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  111
 • Omsättning (TKR):

  674 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  3 444 000
 • Årets resultat (TKR):

  3 429 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  11 692 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  104 100
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  92 300

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Skanska AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Skanska AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Cavallaro, Richard
Danielsson, Anders Malte
Fellenius Omnell, Caroline Anna C
Karlström, Johan Erik
Larsson, Claes Erik
Olofsson, Pierre Stefan
Rörsgård, Veronica
Wallin, Berndt Peter
Williamson, Mats William
Åkerman, Christel Margaretha
eller en av dem i förening med
Bylund, Ingrid Katarina
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 9 män
3 okända

Bokslut Skanska AB

4 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12
Omsättning 674 000 679 000
Rörelseresultat, EBIT -78 000 -94 000
Resultat efter finansnetto 3 444 000 2 381 000
Årets resultat 3 429 000 2 390 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 11 525 000 11 499 000
Omsättningstillgångar 167 000 176 000
Tillgångar 11 692 000 11 675 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 360 000 6 474 000
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (TKR) 283 000 310 000
Långfristiga skulder 4 918 000 4 769 000
Kortfristiga skulder 131 000 122 000
Skulder och eget kapital 11 692 000 11 675 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 104 100 86 800
Varav tantiem till styrelse & VD 34 000 24 000
Löner till övriga anställda 92 300 95 900
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 110 000 93 000
Utdelning till aktieägare 3 376 795 3 082 776
Nyckeltal 2016-12 2015-12
Antal anställda 111 108
Omsättning per anställd (TKR) 6 072 6 287
Personalkostnader per anställd (TKR) 3 067 2 775
Vinstmarginal -11,57% -13,84%
Soliditet 54,40% 55,45%
Kassalikviditet 127,48% 144,26%

Årsredovisningar Skanska AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Skanska AB