Företagsinformation för
Skanska Sverige AB

Org.nr. 556033-9086

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är att - direkt eller genom dotterbolag - bedriva rörelse och konsulterande verksamhet företrädesvis inom affärsområdena byggande, byggnadsmaterial, maskinuthyrning inom byggbranschen, energi och fastigheter samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
 • 42110 - Anläggning av vägar och motorvägar
 • 42130 - Anläggning av broar och tunnlar
 • 42120 - Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
 • 23610 - Tillverkning av betongvaror för byggändamål
 • Organisationsnummer:

  556033-9086
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Skanska Kraft AB
 • VD:

  Gunnar Olof Hagman
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  7 145
 • Omsättning (TKR):

  23 799 062
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  158 507
 • Årets resultat (TKR):

  8 435
 • Summa tillgångar (TKR):

  16 153 682
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  23 537
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  3 509 524

10 företagssidor på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Skanska Sverige AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Skanska Sverige AB

30 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 23 799 062 24 332 533 23 257 581
Rörelseresultat, EBIT 31 117 1 177 210 536 899
Resultat efter finansnetto 158 507 1 274 739 578 321
Årets resultat 8 435 -2 010 86 848
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 12 047 409 11 465 431 10 180 895
Omsättningstillgångar 4 106 273 3 609 952 3 534 771
Tillgångar 16 153 682 15 075 383 13 715 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 977 120 1 968 685 1 967 764
Obeskattade reserver 952 074 516 574 546 686
Avsättningar (TKR) 1 734 697 1 626 129 1 530 950
Långfristiga skulder 0 227 027 1 226 120
Kortfristiga skulder 11 489 791 10 736 968 8 444 146
Skulder och eget kapital 16 153 682 15 075 383 13 715 666
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 23 537 20 089 19 828
Varav tantiem till styrelse & VD 10 497 8 922 9 555
Löner till övriga anställda 3 509 524 3 304 524 3 254 728
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 504 505 1 426 205 1 224 018
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 145 6 884 6 882
Omsättning per anställd (TKR) 3 331 3 535 3 379
Personalkostnader per anställd (TKR) 707 691 655
Vinstmarginal 0,13% 4,84% 2,31%
Soliditet 16,48% 15,53% 17,22%
Kassalikviditet 34,96% 32,90% 37,41%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Skanska Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Skanska Sverige AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Cernik, Jiri
Faulkner, Thomas Peter
Grönvall, Johan Tobias
Krogh, Camilla
Olofsson, Pierre Stefan
Tegner, Therese Christina Wictoria
Wieslander, Anna Camilla
Firman tecknas av en av
Hagman, Gunnar Olof
Jonson, Lars Bertil
Laurén, Eva Alexandra
Lindberg, Lars Olof
Nilsson, Kenneth Gustav
Stenström, Håkan Björn Ingemar
Åkerman, Per Johan
i förening med en av
Arvered, Jenny Kristina
Bengtsson, Saara Rebekka
Büchel, Per Johan
Clarhed, Therese Maria Linnéa
Gustavsson, Ingrid Elsa Maria
Hector, Hans Martin
Jonasson, Bengt Thomas Henrik
Knutsson, Christine Helena
Lagerlund, Anders Gustaf Olof
Lagerlöf, Johan Robert
Lells, Charlotte Margaretha
Levin, Hans Petter Axel
Lidgren, Roger Joakim
Persson, Lars Magnus
Ragnebäck, Jan Uno
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 8 män
3 okända

Koncernstruktur Skanska Sverige AB