facebook_pixelSkellefteå Kraftaktiebolag - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Skellefteå Kraftaktiebolag

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Aktiebolaget ska köpa, producera och distribuera energi, äga och förvalta fast och lös egendom samt bygga och förvalta infrastruktur för tele- och datakommunikation med därtill hörande verksamheter. Bolaget ska också i kommunens ställe svara för anläggande och tillhandahållande av telenät i enlighet med aktuella förordningar. Syftet med verksamheten är att främja Skellefteå kommuns utveckling dels genom att långsiktigt trygga regionens energiförsörjning, skapa en bra infrastruktur inom områdena energi, tele- och datakommunikation, samt tillföra kapital och affärrskompetens till regionen. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)4 040 4503 922 5543 040 774
Rörelseresultat, EBIT (tkr)187 128332 26936 232
Resultat efter finansnetto (tkr)47 121267 974-10 290
Årets resultat (tkr)-63 770-14 52711 070
Summa tillgångar (tkr)10 317 33410 399 4339 667 598
Antal anställda354319315

Årsredovisningar Skellefteå Kraftaktiebolag

Bolagets ägare

Skellefteå Kraft AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)4 040 4503 922 5543 040 774
Rörelseresultat, EBIT (tkr)187 128332 26936 232
Resultat efter finansnetto (tkr)47 121267 974-10 290
Årets resultat (tkr)-63 770-14 52711 070

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)9 078 4498 966 6368 656 151
Omsättningstillgångar (tkr)1 238 8851 432 7971 011 447
Tillgångar (tkr)10 317 33410 399 4339 667 598
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)1 892 9022 052 1402 209 173
Obeskattade reserver (tkr)3 398 9573 246 2402 970 130
Avsättningar (tkr)202 56990 9949 717
Långfristiga skulder (tkr)4 069 1384 193 6383 782 616
Kortfristiga skulder (tkr)753 768816 421695 962
Skulder och eget kapital (tkr)10 317 33410 399 4339 667 598

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)2 6142 9582 992
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)190 414169 213162 923
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)98 97191 04377 290
Utdelning till aktieägare (tkr)80 316118 820142 506

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda354319315
Omsättning per anställd (tkr)11 41412 2969 653
Personalkostnader per anställd (tkr)825825772
Vinstmarginal4.6%8.5%1.2%
Soliditet42.1%42.2%45.0%
Kassalikviditet145.9%161.3%137.4%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas i förening av.Marklund, Alf Sigurd.Nordin, Bjarne Joachim.eller en av dem i förening med en av.ledamöterna.externa firmatecknarna.Firman tecknas av.externa firmatecknarna.i förening med en av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

59 år

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Aktiebolaget ska köpa, producera och distribuera energi, äga och förvalta fast och lös egendom samt bygga och förvalta infrastruktur för tele- och datakommunikation med därtill hörande verksamheter. Bolaget ska också i kommunens ställe svara för anläggande och tillhandahållande av telenät i enlighet med aktuella förordningar. Syftet med verksamheten är att främja Skellefteå kommuns utveckling dels genom att långsiktigt trygga regionens energiförsörjning, skapa en bra infrastruktur inom områdena energi, tele- och datakommunikation, samt tillföra kapital och affärrskompetens till regionen. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

  • 35110 - Generering av elektricitet
  • 35300 - Försörjning av värme och kyla
  • 16291 - Tillverkning av förädlade trädbränslen
  • 71124 - Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
  • 52100 - Magasinering och varulagring