Företagsinformation för
Stena AB

Org.nr. 556001-0802

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall idka rederirörelse, skeppsmäkleri och befraktning, driva handel med fartyg, metaller och skrot, driva anläggningar för fritid och förströelse ävensom därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta fast egendom, på vilken bolaget eller dotterbolag bedriver rörelse samt äga och förvalta värdehandlingar, innefattande även aktier eller andelar i rörelsedrivande bolag eller holdingbolag till sådana bolag eller bolag som äger och förvaltar fast eller lös egendom. Vidare skall bolaget bedriva forskning och marknadsföring av medicinska och farmakologiska produkter samt därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer

  :
  556001-0802
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • VD

  :
  Dan Sten Olsson
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  34
 • Omsättning

  (TKR):
  124 000
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  95 000
 • Årets resultat

  (TKR):
  151 000
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  27 280 000
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  0
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  48 000
Visa fler år

3 företagssidor på hitta

Visa större karta


Nyckeltal & bokslut Stena AB

2017-12
2016-12
2015-12
4 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 124 000 134 000 162 000
Rörelseresultat, EBIT -97 000 -121 000 -233 000
Resultat efter finansnetto 95 000 1 986 000 3 496 000
Årets resultat 151 000 1 683 000 3 942 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 26 888 000 27 422 000 27 062 000
Omsättningstillgångar 392 000 2 550 000 2 953 000
Tillgångar 27 280 000 29 972 000 30 015 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 416 000 18 481 000 17 189 000
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 7 279 000 7 690 000 11 786 000
Kortfristiga skulder 1 585 000 3 801 000 1 040 000
Skulder och eget kapital 27 280 000 29 972 000 30 015 000
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 48 000 57 000 55 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 31 000 34 000 32 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 34 36 36
Omsättning per anställd (TKR) 3 647 3 722 4 500
Personalkostnader per anställd (TKR) 2 324 2 528 2 417
Vinstmarginal -78,23% -90,30% -143,83%
Soliditet 67,51% 61,66% 57,27%
Kassalikviditet 24,73% 67,09% 283,94%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Stena AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Stena AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Brock, Lars Gunnar Bertelson
Brunell Livfors, Maria Christina
Caspar, Gustav Christian Günther
Cox, Vivienne
Eriksson, Birgitta Marie
Hultgren, Staffan Werner
Olsson, Dan Sten
Olsson, William Sten
Pouteaux, Anne-Marie
Westerberg, Lars Erik
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 8 män | 1 okänd

Koncernstruktur Stena AB