facebook_pixelTelge Återvinning AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Telge Återvinning AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet var att bedriva insamling och behandling av avfall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva utveckling och försäljning av miljöriktig återanvändning av restprodukter och därmed förenlig verksamhet inom återvinninsområdet. Bolaget skall tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och region. Bolaget skall utveckla möjligheterna till att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Bolaget skall svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)208 333201 640189 438
Rörelseresultat, EBIT (tkr)14 95522 85628 684
Resultat efter finansnetto (tkr)14 16922 41428 317
Årets resultat (tkr)154
Summa tillgångar (tkr)233 926242 284226 398
Antal anställda

Årsredovisningar Telge Återvinning AB

Bolagets ägare

Telgebostäder BoButiken har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)208 333201 640189 438
Rörelseresultat, EBIT (tkr)14 95522 85628 684
Resultat efter finansnetto (tkr)14 16922 41428 317
Årets resultat (tkr)154

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)172 283169 085159 664
Omsättningstillgångar (tkr)61 64373 19966 734
Tillgångar (tkr)233 926242 284226 398
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)6 0006 1546 000
Obeskattade reserver (tkr)26 49429 42031 506
Avsättningar (tkr)117 815117 519117 008
Långfristiga skulder (tkr)16 053
Kortfristiga skulder (tkr)67 56489 19171 884
Skulder och eget kapital (tkr)233 926242 284226 398

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)394385384
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)4
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)86245430
Utdelning till aktieägare (tkr)154

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal7.2%11.3%15.1%
Soliditet10.7%11.3%12.7%
Kassalikviditet57.2%49.8%65.1%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Cilthe, Nils Leonard.Karlsson, Håkan Rune Lennart.Pereira Cunha, Naiara.Ünesi, Nina Nacua.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år

Karta och andra adresser

Storgatan 42, 151 36 Södertälje

Karta och andra adresser

Storgatan 42, 151 36 Södertälje

Telgebostäder BoButiken har verksamhet på Storgatan 42, Södertälje. 

Telgebostäder BoButiken har 4 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Södertäljeskontoret är Telgebostäder BoButiken i Södertälje.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet var att bedriva insamling och behandling av avfall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva utveckling och försäljning av miljöriktig återanvändning av restprodukter och därmed förenlig verksamhet inom återvinninsområdet. Bolaget skall tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och region. Bolaget skall utveckla möjligheterna till att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Bolaget skall svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.

  • 38110 - Insamling av icke-farligt avfall
  • 38210 - Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall