Företagsinformation för
Vattenfall AB

Org.nr. 556036-2138

Verksamhetsbeskrivning

Föremål för bolagets verksamhet är att generera en marknadsmässig avkastning genom att, direkt eller genom dotter- och intressebolag: (a) affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. (b) tillhandahålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som befrämjar, stödjer eller kompletterar energiverksamheten, företrädesvis inom data- och telekommunikationsområdena samt abonnemangsrelaterade produkter och tjänster. (c) bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom främst energiområdet. (d) äga och förvalta dels fastigheter, dels aktier och andra värdepapper med anknytning till nämnda verksamheter. (e) för koncernens räkning bedriva kapital- och likviditetsförvaltning samt handel med värdepapper, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 35110 - Generering av elektricitet
 • 35300 - Försörjning av värme och kyla
 • 71124 - Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
 • 72190 - Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
 • 71123 - Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
 • Organisationsnummer:

  556036-2138
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Claes Magnus Hall
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  1 687
 • Omsättning (TKR):

  30 313 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -6 510 000
 • Årets resultat (TKR):

  -6 524 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  261 902 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  62 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  1 086 000

28 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Vattenfall AB

Exekutiva befattningar

 • Claes Magnus Hall, Extern VD
  57 år

Styrelsemedlemmar Vattenfall AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Ahlfont, Kerstin Anna Elisabet
Borg Säther, Anna Maria Bodotter
Dohler, Stefan
Groebler, Gunnar
Gynnerstedt, Anne Elisabeth
Hagens, Martinus Franciscus
Hall, Claes Magnus
Hatakka, Tuomo Juhani
Lepasoon, Karin Charlotte
Nordström, Lars-Göran
Regnell, Bengt Axel Andreas
Wahlborg, Per Torbjörn
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 10 män
1 okänd

Bokslut Vattenfall AB

40 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 30 313 000 31 750 000 32 211 000
Rörelseresultat, EBIT 3 630 000 5 148 000 4 970 000
Resultat efter finansnetto -6 510 000 6 150 000 -12 884 000
Årets resultat -6 524 000 6 436 000 -11 718 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 209 137 000 239 997 000 213 197 000
Omsättningstillgångar 52 765 000 52 060 000 54 329 000
Tillgångar 261 902 000 292 057 000 267 526 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 508 000 96 032 000 51 607 000
Obeskattade reserver 13 294 000 14 882 000 16 227 000
Avsättningar (TKR) 5 308 000 4 835 000 4 278 000
Långfristiga skulder 82 070 000 91 866 000 100 548 000
Kortfristiga skulder 71 722 000 84 442 000 94 866 000
Skulder och eget kapital 261 902 000 292 057 000 267 526 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 62 000 53 000 49 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 086 000 1 134 000 1 134 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 715 000 739 000 388 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 687 1 725 1 589
Omsättning per anställd (TKR) 17 969 18 406 20 271
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 104 1 117 989
Vinstmarginal 11,98% 16,21% 15,43%
Soliditet 37,83% 36,55% 23,66%
Kassalikviditet 73,21% 60,99% 56,86%

Årsredovisningar Vattenfall AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Vattenfall AB