Hitta.se
KoncernstrukturStyrelse
Eskilstuna Kommunfastigheter AB ingår i en koncern med 15 bolag. Moderbolag är Eskilstuna Kommunföretag AB och koncernmoderbolag är Eskilstuna Kommun. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2021-12.