facebook_pixelArvidsjaur Flygplats AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Arvidsjaur Flygplats AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga, äga och förvalta samt driva flygplats i Arvidsjaurs kommun samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har även som föremål att äga, bygga och förvalta lokaler för uthyrning. Bolaget ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets. och självkostnadsprincip, främja kommunens utveckling. Detta ändamål fullgörs genom att upprätthålla goda flygkommunikationer till och från Arvidsjaurs Flygplats. Bolaget ska även tillhandahålla ändamålsenliga tjänster och lokaler till sina kunder och nyttja bolagets resusrser i tjänsteproduktion samt därmed förenlig verksamhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arvidsjaurs kommun.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)51 90444 41439 901
Rörelseresultat, EBIT (tkr)1 251-1 270-1 268
Resultat efter finansnetto (tkr)1 147-1 344-1 419
Årets resultat (tkr)1 153656581
Summa tillgångar (tkr)62 84265 57763 713
Antal anställda322928

Årsredovisningar Arvidsjaur Flygplats AB

Bolagets ägare

Flygrestaurangen har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Flygrestaurangen
556356-9390
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)51 90444 41439 901
Rörelseresultat, EBIT (tkr)1 251-1 270-1 268
Resultat efter finansnetto (tkr)1 147-1 344-1 419
Årets resultat (tkr)1 153656581

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)50 21654 30455 477
Omsättningstillgångar (tkr)12 62511 2738 236
Tillgångar (tkr)62 84265 57763 713
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)14 63313 48012 824
Obeskattade reserver (tkr)-5
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)39 18642 02138 518
Kortfristiga skulder (tkr)9 02910 07612 371
Skulder och eget kapital (tkr)62 84265 57763 713

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda322928
Omsättning per anställd (tkr)1 6221 5321 425
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal2.4%-2.9%-3.2%
Soliditet23.3%20.6%20.1%
Kassalikviditet126.1%103.4%61.3%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas i förening av.Lundberg, Ralf Arne.Quist, Siv Eva-Britt.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

61 år

Koncernstruktur Arvidsjaur Flygplats AB

Arvidsjaur Flygplats AB ingår i en koncern med 6 bolag. Moderbolag är Arvidsjaurs Kommunföretag AB och koncernmoderbolag är Arvidsjaurs Kommun. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga, äga och förvalta samt driva flygplats i Arvidsjaurs kommun samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har även som föremål att äga, bygga och förvalta lokaler för uthyrning. Bolaget ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets. och självkostnadsprincip, främja kommunens utveckling. Detta ändamål fullgörs genom att upprätthålla goda flygkommunikationer till och från Arvidsjaurs Flygplats. Bolaget ska även tillhandahålla ändamålsenliga tjänster och lokaler till sina kunder och nyttja bolagets resusrser i tjänsteproduktion samt därmed förenlig verksamhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arvidsjaurs kommun.

  • 52230 - Stödtjänster till lufttransport