facebook_pixelArvidsjaurs Kommunföretag AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Arvidsjaurs Kommunföretag AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i dotterföretag samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommmunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip, utgöra moderbolag för Arvidsjaurs kommuns dotterföretag. Bolagets ändamål är att främja kommunens utveckling genom att samordna bolagskoncernens verksamhet för ett optimalt resursutnyttjande. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arvidsjaurs kommun.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)530473308
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-8354-20
Resultat efter finansnetto (tkr)-8354-20
Årets resultat (tkr)-417416
Summa tillgångar (tkr)54 28154 23454 296
Antal anställda

Årsredovisningar Arvidsjaurs Kommunföretag AB

Bolagets ägare

Arvidsjaurs Kommun har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)530473308
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-8354-20
Resultat efter finansnetto (tkr)-8354-20
Årets resultat (tkr)-417416

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)53 68653 68653 686
Omsättningstillgångar (tkr)595547610
Tillgångar (tkr)54 28154 23454 296
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)16 30716 34816 274
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)37 68637 68637 686
Kortfristiga skulder (tkr)289200336
Skulder och eget kapital (tkr)54 28154 23454 296

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)293288189
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal-15.7%11.4%-6.5%
Soliditet30.0%30.1%30.0%
Kassalikviditet205.9%273.5%181.6%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas i förening av.Häggström, Gördis Birgitta.Lundberg, Sara Annika Maria.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

60 år

Koncernstruktur Arvidsjaurs Kommunföretag AB

Arvidsjaurs Kommunföretag AB ingår i en koncern med 6 bolag. Koncernmoderbolag är Arvidsjaurs Kommun. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta

Storgatan 13, 933 31 Arvidsjaur

Karta och andra adresser

Storgatan 13, 933 31 Arvidsjaur

Arvidsjaurs Kommun har verksamhet på Storgatan 13, Arvidsjaur. 

Arvidsjaurs Kommun har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Arvidsjaurskontoret är Arvidsjaurs Kommun i Arvidsjaur.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i dotterföretag samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommmunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip, utgöra moderbolag för Arvidsjaurs kommuns dotterföretag. Bolagets ändamål är att främja kommunens utveckling genom att samordna bolagskoncernens verksamhet för ett optimalt resursutnyttjande. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arvidsjaurs kommun.

  • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner