Telefonnummer, personer, företag och platser

Företagsinformation för
Uddevalla Energi AB

Org.nr. 556036-6170

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, producera, distribuera pch försälja energi, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att utveckla, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. Bolagets syfte är att som kommunalt företag och moderbolag i en koncern av bolag som driver verksamheter för energiförsörjning, renhållning och avfallshantering, samordna koncernbolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till bredband genom öppet stadsnät för boende och företag i Uddevalla kommun.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 35140 - Handel med elektricitet
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 42220 - Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
 • 81290 - Annan rengöring
 • Organisationsnummer

  :
  556036-6170
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Uddevalla Utvecklings AB
 • VD

  :
  Björn Harald Wolgast
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2018-12

 • Anställda

  :
  33
 • Omsättning

  (TKR):
  117 001
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  10 428
 • Årets resultat

  (TKR):
  11 393
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  171 076
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  1 669
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  15 913
Visa fler år

1 företagssida på hitta

Visa större karta


Nyckeltal & bokslut Uddevalla Energi AB

2018-12
2017-12
2016-12
200 000
0
Resultaträkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12
Omsättning 117 001 89 453 86 520
Rörelseresultat, EBIT -2 117 -415 2 629
Resultat efter finansnetto 10 428 58 3 440
Årets resultat 11 393 -295 510
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2018-12 2017-12 2016-12
Anläggningstillgångar 132 902 122 701 99 132
Omsättningstillgångar 38 174 30 876 24 666
Tillgångar 171 076 153 577 123 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 315 51 922 52 216
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 793 695 520
Långfristiga skulder 58 946 49 860 38 788
Kortfristiga skulder 48 022 51 100 32 274
Skulder och eget kapital 171 076 153 577 123 798
Löner och utdelningar (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12
Löner till styrelse & VD 1 669 1 583 1 554
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 15 913 14 408 14 040
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 7 828 7 026 5 886
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 33 30 31
Omsättning per anställd (TKR) 3 545 2 982 2 791
Personalkostnader per anställd (TKR) 770 767 693
Vinstmarginal -1,81% -0,46% 3,04%
Soliditet 37,01% 33,81% 42,18%
Kassalikviditet 79,49% 60,42% 76,43%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2018-12 2017-12 2016-12

Befattningshavare Uddevalla Energi AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Uddevalla Energi AB

Tillsynsbefattningar