Telefonnummer, personer, företag och platser

Företagsinformation för
Uddevalla Turism AB

Org.nr. 556023-9245

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och främja turism och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och dess skärgård, anordna och bedriva turistbyråverksamhet, äga och förvalta skärgårdsbåtar, bedriva båttrafik i skärgården samt förvalta och utveckla turistanläggningar på Bassholmen och gästhamnar för småbåtar samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolagets syfte är att främja turismen och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun, att öka tillgängligheten till Uddevalla kommuns skärgård, att erbjuda upplevelser i skärgårdsmiljön, att bevara och sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna samt att möjliggöra och främja boende och naturupplevelser på Bassholmen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3e § kommunallagen.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 77340 - Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
 • Organisationsnummer

  :
  556023-9245
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Uddevalla Utvecklings AB
 • VD

  :
  Linda Kristina Gjerdrum
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  9
 • Omsättning

  (TKR):
  5 724
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  -5 071
 • Årets resultat

  (TKR):
  18
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  13 122
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  0
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  0
Visa fler år


Nyckeltal & bokslut Uddevalla Turism AB

2017-12
2016-12
2015-12
10 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 5 724 5 301 4 126
Rörelseresultat, EBIT -4 985 -7 175 -9 466
Resultat efter finansnetto -5 071 -7 318 -9 652
Årets resultat 18 5 123 -1 531
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 7 049 7 571 8 125
Omsättningstillgångar 6 073 13 725 8 925
Tillgångar 13 122 21 296 17 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 279 13 596 8 473
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 1 000 0
Långfristiga skulder 3 286 6 008 8 020
Kortfristiga skulder 557 692 557
Skulder och eget kapital 13 122 21 296 17 050
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 0 0 92
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 2 610
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 705
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 9 9 8
Omsättning per anställd (TKR) 636 589 516
Personalkostnader per anställd (TKR) 0 0 426
Vinstmarginal -87,09% -135,35% -229,42%
Soliditet 70,71% 63,84% 49,70%
Kassalikviditet 1034,47% 1946,53% 1562,84%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Uddevalla Turism AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Uddevalla Turism AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 3 män

Koncernstruktur Uddevalla Turism AB

Uddevalla Turism AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Uddevalla Utvecklings AB och koncernmoderbolag är Uddevalla Kommun. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2018-12.